Подписаться
Чорнойван Ганна Петрівна, Чорнойван ГП , Чорнойван Г. П. , Чорнойван Г.П., Hanna Chornoivan
Чорнойван Ганна Петрівна, Чорнойван ГП , Чорнойван Г. П. , Чорнойван Г.П., Hanna Chornoivan
Інститут вищої освіти НАПН України, відділ інтеграції вищої освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Kontseptsiia ta metodolohiia realizatsii naukovo-doslidnytskoi diialnosti subiektiv navchalno-vykhovnoho protsesu universytetiv [Concept and methodology of implementation of …
OI Bulvinska, NO Divinska, NO Diachenko, OV Zhabenko, IO Lynova, ...
Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy [in Ukrainian], 2016
82016
Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних працівників університетів в умовах інтеграції вищої освіти і науки: монографія
ОГ Ярошенко, ЮА Скиба, ОВ Жабенко, ІЮ Регейло, НО Дівінська, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2019
6*2019
Teoretychni osnovy i tekhnolohiia profesiinoho rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv universytetiv v umovakh intehratsii vyshchoi osvity i nauky
O Yaroshenko, N Divinska, N Diachenko, O Zhabenko, I Reheilo, Y Skyba, ...
Kyiv: Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy, 2018
52018
Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів: монографія
ОІ Бульвінська, НО Дівінська, НО Дяченко, ОВ Жабенко, ІО Линьова, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
52016
Технології кар’єрного зростання науково-педагогічних працівників університетів
ГП Чорнойван
Інноваційна педагогіка 2 (18), 166-170, 2019
42019
Механізми і особливості розвитку академічної кар'єри в університетах; https://doi.org/10.31874/2520-6702-2022-13-130-140
Г Чорнойван
Міжнародний науковий журнал "Університети і лідерство", 130-140, 2022
32022
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду з розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів
ЮА Скиба, ГП Чорнойван, ОВ Жабенко, ОГ Ярошенко, ОМ Отич, ...
ІВО НАПН України, 2021
32021
1.3. Теоретичні основи і технології кар’єрного розвитку науково-педагогічних працівників у контексті інтеграції викладацької і дослідницької діяльності
Г Чорнойван
Теоретичні основи і технологія професійного розвитку науково-педагогічних …, 2019
32019
Дослідницьке лідерство в сучасному університеті: навч. посіб.
ІІ Драч, В Муромець, Г Чорнойван
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09 …, 2017
32017
Кар’єра дослідника в системі вищої освіти України: проблеми та перспективи
ГП Чорнойван
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис 2, 84-88, 2015
32015
Досягнення України в модернізації аспірантури з урахуванням Болонського процесу
ГП Чорнойван
Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часоп.–К.: Гнозис, 109-112, 2012
32012
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів Росії та України (1991–2009 рр.)
ГП Чорнойван
Київ, 2011, 2011
32011
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Росії та України (1991–2009 рр.)
ГП Чорнойван
АПН України, 2011
32011
Особливості реалізації підтримки академічної кар’єри та працевлаштування випускників у США
H Chornoivan
Continuing Professional Education: Theory and Practice 2 (75), 90-101, 2023
22023
Implementation of the strategy of sustainable development in the model of critical theory of society and education system
L Chervona, H Chornoivan, O Grynko, S Myroshnychenko
E3S Web of Conferences 277, 06005, 2021
22021
Teoretichni osnovi i tehnologiyi kar’yernogo rozvitku naukovo-pedagogichnih pracivnikiv u konteksti integraciyi vikladackoyi i doslidnickoyi diyalnosti [Theoretical bases and …
HP Chornoivan
Teoretichni osnovi i tehnologiya profesijnogo rozvitku naukovo-pedagogichnih …, 2020
22020
Теоретичні основи розвитку науково-педагогічного потенціалу університетів України у контексті розширення інституційної автономії: препринт (аналітичні матеріали)(І частина)
ОВ Жабенко, ВГ Муромець, ІЮ Регейло, ЮА Скиба, ГП Чорнойван, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2020
22020
Dosvid vitchyznianykh zakladiv vyshchoi osvity shchodo stvorennia umov kariernoho zrostannia naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [The experience of domestic institutions of …
H Chornoivan
Vinnytsia: TOV «NilanLTD 5, 55-58, 2018
22018
Формирование и развитие карьерных ориентаций преподавателей высших учебных заведений
АП Чорнойван
Молодий вчений, 450-454, 2017
22017
Досвід вітчизняних закладів вищої освіти щодо створення умов кар’єрного зростання науково-педагогічних працівників
ГП Чорнойван
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика, 55-58, 0
2
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20