Кафедра іноземних мов
Кафедра іноземних мов
Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
НазваПосиланняРік
Business English. Ділова англійська мова
СІ Буданов, АО Борисова
Донецьк: СПД ФО Сердюк ВІ, 2005
172005
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник
ОВ Топоркова, НС Акімова, ТА Наумова, НС Ковалевська, ІВ Янчева, ...
Харків: Видавництво" Форт", 2016
102016
Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб’єктів господарювання
СО Зубков, АО Колесник
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2009
62009
Business English
СІ Буданов, АО Борисова
Ділова англійська мова/СІ Буданов, АО Борисова–Донецьк: СПД ФО Сердюк ВІ, 2005
52005
Розробка нанотехнології дрібнодисперсних добавок з використанням кріомеханічної модифікації
РЮ Павлюк, ВВ Погарська, ОС Бессараб, КС Балабай, АО Борисова, ...
42014
Використання комп’ютерного тестування у викладанні іноземних мов
АО Борисова, АО Колесник, ОФ Бєлікова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 434-439, 2012
32012
Мотивація студентів під час навчання іноземної мови та вплив інтернет-ресурсів на її підвищення
АО Борисова, ВО Архипова, АО Колесник
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 427-433, 2012
32012
Психолого-педагогічний супровід міжкультурної адаптації студентів-іноземців у країні навчання
АО Борисова
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Джерела лексичних труднощів при перекладі текстів суспільно-політичного характеру українською мовою з англійської мови
АО Борисова, АО Колесник
Приднепровский научный вестник, 226-230, 2010
22010
Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів
АО Колесник, ОФ Бєлікова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 719-727, 2010
22010
Математические подходы к оптимизации инвестиционного потенциала предприятий
СА Зубков, АА Колесник
Х.: ХГУПТ, 2009
22009
Мотивація як компонент навчальної діяльності при викладанні іноземних мов у немов ному вузі
АО Борисова
Наукові записки.–Серія «Філологія».–Острог: Видавництво НАУ «Острозька …, 2006
22006
Аудіовізуальний метод як засіб вирішення проблеми оволодіння іншомовним спонтанним спілкуванням [електронний ресурс]
АО Борисова, ВО Архипова, АО Колесник
Pежим доступу: www. rusnauka. com, 0
2
Водопоглинання кишкових плівок, оброблених рослинним дубителем
ВМ Михайлов, ВА Большакова, АО Борисова
Харків: ХДУХТ, 2017
12017
Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
АО Борисова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
12015
Етнографічні навчальні відеофільми як засіб соціокультурної адаптації іноземних студентів
О Білик, А Борисова, Т Ульянова
Матеріали міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2014
12014
Development of nanotechnology of fine-dispersed additives with the use of cryogenic mechanical modification
РЮ Павлюк, ВВ Погарська, ОС Бессараб, КС Балабай, АО Борисова, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (10 (72)), 54-58, 2014
12014
THE NEW ABOUT CAROTENOIDS DURING THE REFRIGERATED PROCESSING OF CAROTENE-CONTAINING VEGETABLES AND BERRIES WITH THE USE OF CRYO-AND MECHANICAL DESTRUCTION
R Pavlyuk, V Pogarskaya, N Timofeyeva, К Balabai, S Loseva, ...
12014
Дидактичні завданнядля формування методичної компетентності магістрантів спеціальності Педагогіка вищої школи
АО Борисова
Педагогічний процес: теорія і практика, 115-120, 2014
12014
Стратегії зростання вартості торговельної мережі на основі моделі EBITDA
ОС Зубков, АО Колесник
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 332-336, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20