Кафедра іноземних мов
Кафедра іноземних мов
Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік. Навчальний посібник
ОВ Топоркова, НС Акімова, ТА Наумова, НС Ковалевська, ІВ Янчева, ...
Харків: Видавництво" Форт", 2016
192016
Business English/Ділова англійська мова
СІ Буданов, АО Борисова
Донецьк: СПД ФО Сердюк ВІ, 2005
102005
Ділова англійська мова
СІ Буданов, АО Борисова
Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006
92006
Перекладацькі прийоми під час перекладу термінології наукових текстів
АО Колесник, ОФ Бєлікова
Харків: ХДУХТ, 2010
82010
Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб’єктів господарювання
СО Зубков, АО Колесник
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2009
62009
Business English
СІ Буданов, АО Борисова
Ділова англійська мова/СІ Буданов, АО Борисова–Донецьк: СПД ФО Сердюк ВІ, 2005
52005
Аудіовізуальний метод як засіб вирішення проблеми оволодіння іншомовним спонтанним спілкуванням [електронний ресурс]
АО Борисова, ВО Архипова, АО Колесник
Pежим доступу: www. rusnauka. com, 0
4
Розробка нанотехнології дрібнодисперсних добавок з використанням кріомеханічної модифікації
РЮ Павлюк, ВВ Погарська, ОС Бессараб, КС Балабай, АО Борисова, ...
32014
Використання комп'ютерного тестування у викладанні іноземних мов
АО Борисова, АО Колесник, ОФ Бєлікова
Харків: ХДУХТ, 2012
32012
Мотивація студентів під час навчання іноземної мови та вплив інтернет-ресурсів на її підвищення
АО Борисова, ВО Архипова, АО Колесник
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 427-433, 2012
32012
Мотивація як компонент навчальної діяльності при вик ладанні іноземних мов у немовному вузі
АО Борисова
Наукові записки.–Серія «Флологічна».–Острог: Видавництво НаУ «Острозька …, 2006
32006
Рух частинок у ковші з рухомим днищем півкруглої форми
ВМ Михайлов, СВ Удовікова, ЛО Чуйко, НО Гайдар, АО Борисова, ...
Харків: ХДУХТ, 2018
22018
Психолого-педагогічний супровід міжкультурної адаптації студентів-іноземців у країні навчання
АО Борисова
НТУ" ХПІ", 2015
22015
The new about carotenoids during the refrigerated processing of carotene-containing vegetables and berries with the use of cryo-and mechanical destruction
R Pavlyuk, V Pogarskaya, N Timofeyeva, К Balabai, S Loseva, ...
Timofeyeva N., Balabai К., Loseva S., Borysova A, 2014
22014
Джерела лексичних труднощів при перекладі текстів суспільно-політичного характеру українською мовою з англійської мови
АО Борисова, АО Колесник
Приднепровский научный вестник, 226-230, 2010
22010
Математические подходы к оптимизации инвестиционного потенциала предприятий
СА Зубков, АА Колесник
Х.: ХГУПТ, 2009
22009
Exploring the nexus between tax revenue trends and social contributions development in European Union countries
NA Dubrovina, E Neubauerova, IV Kolupaieva, AO Borysova, ...
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (29), 498-508, 2019
12019
Водопоглинання кишкових плівок, оброблених рослинним дубителем
ВМ Михайлов, ВА Большакова, АО Борисова
Харків: ХДУХТ, 2017
12017
Математика для иностранных студентов подготовительного отделения. Учебно-метод. пособие
АЛ Фощан, АО Борисова, ОО Борисов
Харьков: ХГУПТ, 2016
12016
Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури
АО Борисова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20