Анна Семикіна
Анна Семикіна
Одеський національний економічний університет
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Инновационное социальное развитие как условие повышения конкурентоспособности человеческого капитала
АВ Семикина
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2012
202012
Людський капітал: підвищення конкурентоспроможності на основі соціальних інновацій
АВ Семикіна, АВ Семыкина
" Атлант" ВОИ СОИУ, 2018
122018
Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу
АВ Семикіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
52014
Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу
АВ Семикіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Капіталізація продуктивних здібностей людей похилого віку: пошук соціальних інновацій
А Семикіна
Фінансовий простір, 224-230, 2013
32013
Людський капітал: реалії та перспективи відтворення та використання в економіці регіону
АВ Семикіна, АВ Мельнік
22017
Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці
МВ Семикіна, АВ Семикіна, СС Голбанос
НУК, 2015
22015
Методические подходы к оценке конкурентоспособности персонала
АВ Семикина
Современные технологии управления, 2014
22014
Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес
АВ Семикіна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 93-100, 2014
22014
Соціальні інновації у розвитку людського капіталу в контексті регулювання економічної безпеки суб’єктів господарювання
АВ Семикіна
GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія.–Черкаси: ПП …, 2014
22014
Методы и механизм управления социальными инновациями в развитии человеческого капитала
АВ Семикина
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика, 408, 2014
22014
Механізм управління соціальними інноваціями у використанні та розвитку людського капіталу
АВ Семикіна
Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та …, 2014
22014
Vector of social development of Ukraine in a context of prospects of creation of innovative economy
A Semykina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
22014
Методы управления социальными инновациями в развитии человеческого капитала
АВ Семикина
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И …, 2014
22014
Підвищення конкурентоспроможності людського капіталу на основі соціальних інновацій
ОА Грішнова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2015
12015
Конкурентоспособность человеческого капитала: сущность и методы оценки
АВ Семикина, СС ГОЛБАНОС
ИЗВ Е СТИ Я, 187, 2015
12015
Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум
МВ Семикіна, МВ Бугаєва, ЛД Запірченко, АА Орлова, АВ Семикіна, ...
Лисенко ВФ, 2020
2020
Небезпека кадрових катастроф на підприємствах регіону як результат втрат людського капіталу
МВ Семикіна, АВ Семикіна, АВ Мельнік
Academy of Management and Administration, 2018
2018
Людський капітал регіону: небезпека кадрових катастроф
МВ Семикіна, АВ Семикіна, АВ Мельнік, МВ Семикина, АВ Семикина, ...
ЦНТУ, 2018
2018
Компенсаційна політика як важіль активного використання людського капіталу
А Семикіна, А Мельнік, С Дудко
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20