Анна Семикіна
Анна Семикіна
Одеський національний економічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Инновационное социальное развитие как условие повышения конкурентоспособности человеческого капитала
АВ Семикина
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2012
202012
Людський капітал: підвищення конкурентоспроможності на основі соціальних інновацій
АВ Семикіна, АВ Семыкина
" Атлант" ВОИ СОИУ, 2018
82018
Управління соціальними інноваціями в контексті завдань ефективного розвитку та використання людського капіталу
АВ Семикіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
52014
Науково-методичні основи оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу
АВ Семикіна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
32014
Капіталізація продуктивних здібностей людей похилого віку: пошук соціальних інновацій
А Семикіна
Фінансовий простір, 224-230, 2013
32013
Методические подходы к оценке конкурентоспособности персонала
АВ Семикина
Современные технологии управления, 2014
22014
Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес
АВ Семикіна
Вісник Хмельницького національного університету, 208, 2014
22014
Соціальні інновації у розвитку людського капіталу в контексті регулювання економічної безпеки суб’єктів господарювання
АВ Семикіна
GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Монографія.–Черкаси: ПП …, 2014
22014
Методы и механизм управления социальными инновациями в развитии человеческого капитала
АВ Семикина
Финансовые проблемы и пути их решения: теория и практика, 408, 2014
22014
Механізм управління соціальними інноваціями у використанні та розвитку людського капіталу
АВ Семикіна
Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та …, 2014
22014
Vector of social development of Ukraine in a context of prospects of creation of innovative economy
A Semykina
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
22014
Методы управления социальными инновациями в развитии человеческого капитала
АВ Семикина
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЯ И …, 2014
22014
Підвищення конкурентоспроможності людського капіталу на основі соціальних інновацій
ОА Грішнова
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2015
12015
Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці
МВ Семикіна, АВ Семикіна, СС Голбанос
НУК, 2015
12015
Конкурентоспособность человеческого капитала: сущность и методы оценки
АВ Семикина, СС ГОЛБАНОС
ИЗВ Е СТИ Я, 187, 2015
12015
Людський капітал регіону: небезпека кадрових катастроф
МВ Семикіна, АВ Семикіна, АВ Мельнік, МВ Семикина, АВ Семикина, ...
ЦНТУ, 2018
2018
Людський капітал: реалії та перспективи відтворення та використання в економіці регіону
АВ Семикіна, АВ Мельнік
2017
Компенсаційна політика як важіль активного використання людського капіталу
А Семикіна, А Мельнік, С Дудко
2017
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НА РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РІВНЯХ
АВ Семикіна
Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті//Матеріали, 94, 2016
2016
Конкурентоспособность человеческого капитала: сущность и методы оценки
СС Голбанос, АВ Семикина
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20