Євгеній Вікторович Ромат
Євгеній Вікторович Ромат
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
9822013
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
9822013
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
9822013
Реклама
ЕВ Ромат
Питер: Питер Принт, 2006
2652006
Реклама в системе маркетинга
Е Ромат
Студцентр, 2008
245*2008
Реклама в системе маркетинга
ЕВ Ромат
Харьков, НВФ «Студцентр, 1995
2451995
Реклама в системе маркетинга
ЕВ Ромат
Харьков, НВФ «Студцентр, 1995
2451995
Реклама: учебник
ЕВ Ромат
СПб.: Питер, 2002
164*2002
Реклама: история, теория, практика
ЕВ Ромат
СПб.: Питер 544, 2002
812002
Реклама: история, теория, практика
ЕВ Ромат
СПб.: Питер 544, 2002
812002
Реклама: теория и практика
Е Ромат, Д Сендеров
СПб.: Питер, 327, 2013
672013
Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах: монографія
ЄВ Ромат
К.: Вид-во НАДУ 24, 2003
662003
Маркетинговые коммуникации: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
ЕВ Ромат, ДВ Сендеров
" Издательский дом"" Питер""", 2017
60*2017
Реклама. Краткий курс. 2-е изд.
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
522013
Реклама. Краткий курс
ЕВ Ромат
СПб.: Питер 20 (11), 2009
432009
Маркетинг у державному управлінні
ЄВ Ромат
Маркетинг в Україні, 32-35, 2003
412003
Основи реклами: навч. посіб
ЄВ Ромат
Київ: Студцентр.–288 с, 2006
392006
Реклама: учеб. пособие
ЕВ Ромат
СПб.: Питер, 2003
312003
Реклама: учебное пособие
ЕВ Ромат
К.: ИСИО Украины, 224, 2011
272011
Тенденции и перспективы развития маркетинга в современных условиях
ЕВ Ромат, НВ Попова, ИГ Андреева, ИВ Роздольская, МЕ Ледовская, ...
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013
262013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20