Євгеній Вікторович Ромат
Євгеній Вікторович Ромат
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ)
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2008
7512008
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2008
7512008
Реклама
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2008
7512008
Реклама
ЕВ Ромат
Питер, 2004
3422004
Реклама в системе маркетинга
Е Ромат
Студцентр, 2008
229*2008
Реклама в системе маркетинга
ЕВ Ромат
Харьков, НВФ «Студцентр, 1995
2291995
Реклама в системе маркетинга
ЕВ Ромат
Харьков, НВФ «Студцентр, 1995
2291995
Реклама: учебник
ЕВ Ромат
СПб: Питер Пресс, 2008
131*2008
Реклама: теория и практика
Е Ромат, Д Сендеров
СПб.: Питер, 327, 2013
702013
Реклама. История. Теория. Практика
ЕВ Ромат
Учебник для вузов, 2002
662002
Реклама. История. Теория. Практика
ЕВ Ромат
Учебник для вузов, 2002
662002
Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах: монографія
ЄВ Ромат
К.: Вид-во НАДУ 24, 2003
612003
Маркетинг у державному управлінні
ЄВ Ромат
Маркетинг в Україні, 32-35, 2003
392003
Реклама. Краткий курс. 2-е изд.
ЕВ Ромат
Издательский дом" Питер", 2013
372013
Реклама. Краткий курс
ЕВ Ромат
СПб.: Питер, 2009
372009
Основи реклами: навч. посіб
ЄВ Ромат
Київ: Студцентр.–288 с, 2006
362006
Реклама: учеб. пособие
ЕВ Ромат
СПб.: Питер, 2003
292003
Маркетинговые коммуникации: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
ЕВ Ромат, ДВ Сендеров
" Издательский дом"" Питер""", 2017
24*2017
Реклама: учебное пособие
ЕВ Ромат
К.-ИСИО Украины–НВФ “Студцентр”.-1996, 2011
232011
Reklama [Advertising]
EV Romat, DV Senderov
St. Petersburg, Piter (in Russian), 2008
212008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20