Олександр Білоусов
Олександр Білоусов
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
18*2016
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
7*2011
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни" Комп’ютерний практикум" на тему:" Ескізний проект одноквартирного житлового будинку" за напрямом підготовки 6 …
ЄВ Пугачов, ВА Зданевич, ОМ Довжук
12014
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ОФ Білоусов, ЮП Колонтаєвський
2010
Програма та робоча програма навчальної дисципліни Промислова електроніка (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня …
ОФ Білоусов
2009
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА"(для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання …
ГВ Білогурова, МІ Самойленко, ОМ Штельма
2009
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування»(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0306 …
ОП Колонтаєвський, ІО Самойленко
2008
Промислова електроніка і мікросхемотехніка: Лабораторний практикум
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ОФ Білоусов
2007
Методичні вказівки до лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки. Підсилюючі пристрої (№ 460)
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ОФ Білоусов, ЯБ Форкун, НО Рак
2006
Промислова електроніка. Імпульсні та цифрові пристрої: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ОФ Білоусов, ЯБ Форкун, ...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни" Промислова електроніка"(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного …
ОФ Білоусов
Промислова електроніка. Підсилюючі пристрої: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701-" Електротехніка …
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ОФ Білоусов, ЯБ Форкун, ...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Промислова електроніка”“Підсилюючі пристрої”(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
АГ Сосков, ЮП Колонтаєвський, ОФ Білоусов, ЯБ Форкун, ...
Текст лекцій з дисципліни" Промислова електроніка"(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”, професійного спрямування „Менеджмент організацій …
ОФ Білоусов
Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050701–«Електротехніка та …
ОФ Білоусов, ЮП Колонтаєвський, АГ Сосков
Електроніка та мікросхемотехніка: лабораторний практикум (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702-" Електромеханіка").
ЮП Колонтаєвський, АГ Сосков, ОФ Білоусов
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни" Мікропроцесорна техніка"(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 …
ЮП Колонтаєвський, ОФ Білоусов
Мікропроцесорна техніка: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701–«Електротехніка та …
Ю Колонтаєвський, О Білоусов
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18