Підписатись
Павло Черненко
Павло Черненко
Інститут електродинаміки НАН України
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Разработка иерархического оперативно-управляющего комплекса и внедрение его в энергообъединении Украины
АВ Кириленко, ВЛ Прихно, ПА Черненко
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
242008
БАГАТОРІВНЕВЕ КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ СУМАРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГOОБ'ЄДНАННЯ
ПА Черненко, АВ Мартинюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 74-80, 2011
15*2011
Обработка и анализ информации для иерархического прогнозирования электрических нагрузок/П. А Черненко, АИ Заславский, АВ Мартынюк
ПА Черненко
Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ, 14, 2006
132006
Підвищення ефективності короткострокового прогнозування електричного навантаження енергооб'єднання
ПО Черненко, ОВ Мартинюк
Технічна електродинаміка, 2012
122012
Идентификация параметров, моделирование и многоуровневое взаимосвязанное прогнозирование электрических загрузок энергообъединения
ПА Черненко
Технічна. електродинаміка, тем. вип.«Проблеми сучасної електротехніки», Ч 3 …, 2010
112010
Многоуровневое взаимосвязанное прогнозирование электрических нагрузок энергообъединения
ПА Черненко
Збірник наукових праць ІЕД НАН України, 99-104, 2000
112000
Моделювання і прогнозування електроспоживання та екстремальних значень електричного навантаження енергооб'єднання
ПО Черненко, ОВ Мартинюк, АІ Заславський
Енергетика та електрифікація, 24-34, 2009
92009
Порівняльний аналіз двох підходів до вирішення задачі короткострокового прогнозування сумарного електричного навантаження електроенергетичної системи
ПО Черненко, ОВ Мартинюк, СВ Попов, ЄВ Бодянський
Технічна електродинаміка, 2013
82013
Програмні засоби для автоматизації оперативного диспетчерського керування енергосистем
ВМ Авраменко, ВЛ Прихно, ПО Черненко
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 4 (3), 21-26, 2005
82005
Методики і програмні засоби для забезпечення автоматичного та диспетчерського керування електроенергетичними системами
ВМ Авраменко, ВО Крилов, ВЛ Прихно, ПО Черненко
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
72010
Ієрархічний оперативно-керуючий комплекс автоматизованої системи диспетчерського керування
ОВ Кириленко, БС Стогній, ВЛ Прихно, МФ Сопель, ПО Черненко
ОВ Кириленко, БС Стогній, ВЛ Прихно//Збірник наукових праць Інституту …, 2008
72008
Оперативное определение потерь активной мощности (нагрузочных и на корону) в высоковольтных линиях
ПА Черненко, АС Волхонский
Техническая электродинамика, 2005
72005
Метод рішення задачі оптимізації маршрутів для спеціалізованих машин логістичного забезпечення в автоматизованій інформаційній системі складського обліку на основі рангового …
О Коломійцев, В Старцев, В Третяк, А Нікорчук, О Шаповалов, ...
Scientific Collection «InterConf+», 417-434, 2022
62022
Короткострокове прогнозування електричного навантаження електропостачальної компанії з використанням штучної нейронної мережі глибинного навчання
ПО Черненко, ВО Мірошник
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 5-11, 2018
62018
Декомпозиція добового графіка електричного навантаження енергосистеми та моделювання його складових під час короткострокового прогнозування
ПО Черненко, ОВ Мартинюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 86-94, 2017
62017
Врахування споживання електроенергії енергоємними підприємствами при короткостроковому прогнозуванні електричного навантаження енергосистеми
ПО Черненко, ОВ Мартинюк, ВО Мірошник
Технічна електродинаміка, 2014
62014
Математические модели и программные средства для решения задач автоматизированного диспетчерского управления энергосистемами
ВН Авраменко, ВА Крылов, ПА Черненко, ВЛ Прихно
Киев: Ин-т электродинамики НАН Украины, 2012
62012
Середньострокове дворівневе прогнозування електричного споживання енергооб'єднання
ПО Черненко, ОВ Мартинюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 77-81, 2008
62008
Деякі області ефективного використання надпровідних індуктивних накопичувачів (НПІН) в енергетичних системах України
ВМ Авраменко, ЮВ Арістов, ЮМ Васецький, ІЛ Мазуренко, ...
Техн. електродинаміка. Темат. вип.«Проблеми сучасної електротехніки».–2008 …, 2008
62008
Прогнозування добового графіка сумарного електричного навантаження електроенергетичної системи
ПО Черненко, ОВ Мартинюк
Праці Ін-ту електродинаміки НАНУ, 57-65, 2007
62007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20