Follow
Горобець Наталія Олександрівна/ Horobets Nataliia Oleksandrivna
Горобець Наталія Олександрівна/ Horobets Nataliia Oleksandrivna
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Право на недоторканність житла: цивільно-правовий аспект
НО Горобець, НА Горобец
Харків, 2009
222009
Проблеми використання юридичної термінології в законодавстві України
НО Горобець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
62016
Поняття житловий простір у цивільному праві
НО Горобець
Форум права, 250-254, 2012
32012
Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору
НО Горобець
Форум права, 184-194, 2009
32009
Щодо питання термінологічного визначення категорії право на недоторканність житла у праві України
НО Горобець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 255-263, 2005
32005
Ukrainian Cross-Border Governance since the Beginning of COVID-19
TS Natalia Horobets
Borders in Globalization Review (BIG_Review) 2 (1), 62-65, 2020
2*2020
Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку
НО Горобець
Форум права, 117-120, 2011
22011
Поняття децентралізації публічної влади в Україні
НО Горобець, ОА Троян, ЄВ Страшок
Юридичний науковий електронний журнал.–2019.–№ 5.–С. 149-152, 2019
12019
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
12017
Право на вибір імені дитини
НО Горобець
Університетські наукові записки, 74-79, 2011
12011
Віртуальні об’єкти, їх місце в інституті права власності
НО Горобець, ІВ Майсун
Юридичний науковий електронний журнал.-2021.-№ 5.-С. 52-54, 2021
2021
Знищення транспортного засобу як підстава припинення права власності
НО Горобець
Юридичний науковий електронний журнал, 92-95, 2020
2020
Правовий аспект трансгендерності в Україні
Н Горобець
ХII Міжнародна науково-практична конференція «Правова наука і …, 2019
2019
Остаточність як важлива вимога до судового рішення: досвід Європейського суду з прав людини
Г Панкратова
Science and technology of the present time: priority development directions …, 2018
2018
Право собственности: проблемы триады
Н Горобец, Я Садыкова, Б Сюркало
Legea şi Viaţa 317 (5/2), 39-43, 2018
2018
Сучасні тенденції правового регулювання права власності
Н Горобець
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників науково-практичної …, 2018
2018
Договірне регулювання особистих немайнових відносин
ВП Наталія Горобець, Оксана Панасюк
Visegrad journal on human rights, 234-239, 2018
2018
A COST-BENEFIT ANALYSIS OF PRECONDITIONS AND PREDICTED EFFECTS FROM E-VOTING IMPLEMENTATION IN UKRAINE
YMZ Yana M. Sadykova. Mykola V. Starynskyi, Nataliia O. Horobetc
TRAMES, 3, 2018
2018
Дотримання балансу приватних та публічних інтересів у цифровому просторі
ЯМ Садикова, НО Горобець, ЄВ Страшок
Порівняльно-аналітичне право.-2018.-№ 2.-С. 121-124, 2018
2018
Трансформація змісту права власності в Україні
ЯМ Горобець, Наталія Олександрівна, Садикова
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (48), 79-83, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20