Горобець Наталія Олександрівна/ Horobets Nataliia Oleksandrivna
Горобець Наталія Олександрівна/ Horobets Nataliia Oleksandrivna
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Право на недоторканність житла: цивільно-правовий аспект
НО Горобець, НА Горобец
Харків, 2009
192009
Проблеми використання юридичної термінології в законодавстві України
НО Горобець
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
42016
Роль норм конституційного та цивільного прав у частині реалізації права на недоторканність житлового простору
НО Горобець
Форум права, 184-194, 2009
32009
Поняття «житловий простір» у цивільному праві
НО Горобець
Форум права.–2012.–№ 4.–С. 250-254, 2012
22012
Щодо питання термінологічного визначення категорії право на недоторканність житла у праві України
НО Горобець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 255-263, 2005
22005
Деякі проблеми приватизації житлових кімнат у гуртожитку
НО Горобець
Форум права.–2011.–№ 4.–С. 117–120, 2011
12011
Право на вибір імені дитини
НО Горобець
Університетські наукові записки, 74-79, 2011
12011
Знищення транспортного засобу як підстава припинення права власності
НО Горобець
Юридичний науковий електронний журнал, 92-95, 2020
2020
Правовий аспект трансгендерності в Україні
Н Горобець
ХII Міжнародна науково-практична конференція «Правова наука і …, 2019
2019
Поняття децентралізації публічної влади в Україні
НО Горобець, ОА Троян, ЄВ Страшок
Юридичний науковий електронний журнал.–2019.–№ 5.–С. 149-152, 2019
2019
Остаточність як важлива вимога до судового рішення: досвід Європейського суду з прав людини
Г Панкратова
Science and technology of the present time: priority development directions …, 2018
2018
Сучасні тенденції правового регулювання права власності
Н Горобець
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників науково-практичної …, 2018
2018
Договірне регулювання особистих немайнових відносин
ВП Наталія Горобець, Оксана Панасюк
Visegrad journal on human rights, 234-239, 2018
2018
A COST-BENEFIT ANALYSIS OF PRECONDITIONS AND PREDICTED EFFECTS FROM E-VOTING IMPLEMENTATION IN UKRAINE
YMZ Yana M. Sadykova. Mykola V. Starynskyi, Nataliia O. Horobetc
TRAMES, 3, 2018
2018
Право собственности: проблемы триады
НА Горобец, НО Горобець, ЯМ Садыкова, ЯМ Садикова, БИ Сюркало, ...
Legea si viata= Закон и Жизнь: междунар. науч.-практ. журн.–2018.–№ 5/2 …, 2018
2018
Трансформація змісту права власності в Україні
ЯМ Горобець, Наталія Олександрівна, Садикова
Науковий вісник Ужгородського національного університету 1 (48), 79-83, 2018
2018
Медична реформа: проблеми захисту прав пацієнтів в Україні
ЄА Горобець, Наталія Олександрівна, Сінько, Ольга Аркадіїйна, Гулієв
Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, 233-235, 2017
2017
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: навчальний посібник
ОЄ Аврамова, ОІ Антонюк, МП Апанасюк, ВІ Борисова, ЕВ Вакулович, ...
Харків: Право, 2017.-808 с., 2017
2017
ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ НА МЕЖІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ «ПРИВАТНЕ»–«ПУБЛІЧНЕ»
НО Горобець
ББК 67.404 (4УКР)+ 67.410 (4УКР) П78, 152, 2016
2016
ЗУ «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ» У ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
НО Горобець
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20