Подписаться
Владислава Станиславовна Батыргареева
Владислава Станиславовна Батыргареева
НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене aprnu.rol.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія
ВС Батиргареєва
Харків: Право, 576, 2009
1192009
Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло : автореферат дис. ... канд. юрид. наук
ВС Батиргареєва
842002
Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю.–2010.–Вип 19, 116-122, 2010
322010
Закрепление института рецидива преступлений в уголовном законодательстве различных государств
ВС Батыргареева
Государство и право, 42-48, 2005
202005
Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великих місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження
ВВ Голіна, ВП Ємельянов, ВС Батиргареєва
Право, 2006
172006
Інші кримінально-правові наслідки вчинення суспільно небезпечного діяння
ВІ Борисов, ВС Батиргареєва
152013
Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму
ВС Батиргареєва, НВ Нетеса
Право і безпека, 65-70, 2014
132014
Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 2005
12*2005
Деякі особливості сучасної злочинності неповнолітніх та шляхи її подолання
ВВ Голіна, ВС Батиргареєва, БМ Головкін
Проблеми законності.–2003.–Вип 62, 95-104, 2003
112003
Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 101-109, 2014
102014
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВС Батиргареєва
Кроссроуд, 2007
92007
Особливості детермінації рецидивної злочинності в Україні
ВС Батиргареєва
Право України, 63-66, 2005
8*2005
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні: монографія
ВС Батиргареєва, ОВ Дубович
Х.: Право, 2015
72015
Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния
ВИ Борисов, ВС Батыргареева
Всероссийский криминологический журнал, 125-139, 2014
72014
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології
ВС Батиргареєва
Вісник Асоціації кримінального права України, 2, 2014
72014
Протидія поширенню алкоголізму–пріоритетний напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 35-44, 2013
72013
Жіноча рецидивна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз сучасного стану
ВС Батиргареєва
видавництво" Право", 2005
72005
Соціальна адаптація осіб звільнених із місць позбавлення волі,–найважливіша умова запобігання рецидивної діяльності
В Батиргареєва
Юридична Україна, 55-95, 2009
62009
Торговля людьми: уголовно-правовые и криминологические проблемы
ВС Батиргареєва
Зб. наук. пр. Харківського Центру по вивченню організованої злочинності …, 2002
62002
Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 68-77, 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20