Владислава Станиславовна Батыргареева
Владислава Станиславовна Батыргареева
НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса НАПрН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене aprnu.rol.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія
ВС Батиргареєва
Х.: Право, 72, 2009
1022009
Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло : автореферат дис. ... канд. юрид. наук
ВС Батиргареєва
802002
Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю.–2010.–Вип 19, 116-122, 2010
292010
Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великих місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження
ВВ Голіна, ВП Ємельянов, ВС Батиргареєва
Право, 2006
162006
Закрепление института рецидива преступлений в уголовном законодательстве различных государств
ВС Батыргареева
Государство и право, 42-48, 2005
152005
Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 2005
13*2005
Інші кримінально-правові наслідки вчинення суспільно небезпечного діяння
ВІ Борисов, ВС Батиргареєва
112013
Деякі особливості сучасної злочинності неповнолітніх та шляхи її подолання
ВВ Голіна, ВС Батиргареєва, БМ Головкін
Проблеми законності.–2003.–Вип 62, 95-104, 2003
102003
Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму
ВС Батиргареєва, НВ Нетеса
Право і безпека, 65-70, 2014
92014
Спеціальна конфіскація як засіб запобігання злочинності в Україні
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 101-109, 2014
82014
Протидія поширенню алкоголізму–пріоритетний напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю
ВС Батиргареєва
Питання боротьби зі злочинністю, 35-44, 2013
72013
Соціальна адаптація осіб звільнених із місць позбавлення волі,–найважливіша умова запобігання рецидивної діяльності
В Батиргареєва
Юридична Україна, 95, 2009
72009
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВС Батиргареєва
Кроссроуд, 2007
72007
Особливості детермінації рецидивної злочинності в Україні
ВС Батиргареєва
Право України, 63-66, 2005
7*2005
Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні: монографія
ВС Батиргареєва, ОВ Дубович
Х.: Право, 2015
62015
Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния
ВИ Борисов, ВС Батыргареева
Всероссийский криминологический журнал, 2014
62014
Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології
ВС Батиргареєва
Вісник Асоціації кримінального права України, 2, 2014
62014
Жіноча рецидивна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз сучасного стану
ВС Батиргареєва
видавництво" Право", 2005
62005
Торговля людьми: уголовно-правовые и криминологические проблемы
ВС Батиргареєва
Зб. наук. пр. Харківського Центру по вивченню організованої злочинності …, 2002
62002
Ставлення соціуму до можливостей соціальної адаптації колишніх засуджених
ВІ Борисов, ВС Батиргареєва, ІС Яковець, ОІ Опанасенков
видавництво" Право", 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20