Підписатись
Лідія Гладченко
Лідія Гладченко
доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний дефіцит у контексті західної фінансової теорії і практики
В Федоcов, Л Гладченко
Финансовые риски 3, 19-32, 2009
242009
Government Financial Accountability and Transparency in the Digital World
L Hladchenko
ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration …, 2016
232016
Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства
ЛП Гладченко
Фінанси, облік і аудит, 20-33, 2014
152014
Фінансові інструменти впливу уряду на сталий розвиток суспільства
ЛП Гладченко
Економіка: теорія та практика, 54-60, 2013
122013
Бюджетна система
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
Київ: Центр учбової літератури; Тернопіль: Економічна Думка, 2012
122012
Бюджетний дефiцит у контекстi захiдної фiнансової теорiї i практики
В Федосов, Л Гладченко
Финансовые риски., 19, 2009
112009
Прозорість державних фінансів як передумова ефективності державного управління
Л Гладченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
102011
Критичний погляд на фіскальні правила діяльності уряду в українському бюджетному законодавстві
ЛП Гладченко
Фінанси, облік і аудит, 39-46, 2012
92012
Фінансовий контроль і підзвітність держави у демократичному суспільстві
ЛП Гладченко, ЛП Гладченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
72017
Інновації у фінансовій діяльності уряду в умовах соціальних трансформацій
ЛП Гладченко, ЛП Гладченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Інновації у державному фінансовому менеджменті як результат розвитку громадянського суспільства
ЛП Гладченко
Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІІІ Міжнар …, 2016
32016
Фінанси (для студентів спеціальності «Фінанси і кредит»): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни [Електронний ресурс].—2-ге вид.(зі змінами та доповненнями)—К
ОР Романенко, ЛП Даниленко, ЛП Гладченко, АА Славкова
КНЕУ, 2013
22013
Фінанси: підручник
ПІ Юхименко, СВ Бойко, СМ Голубка, ІВ Артімонова, СГ Батажок, ...
Київ: Центр учбової літератури, 2018
12018
Публічні фінанси на шляху до громадянського суспільства: український досвід
ЛП Гладченко, ЛП Гладченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Теоретичні основи бюджетного дефіциту: економічний і політичний ракурс
Л Гладченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
12011
Академічне письмо в культурі академічної доброчесності
ЛП Гладченко, ЛП Гладченко, АА Славкова, АА Славкова
Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022
2022
Державне пенсійне забезпечення та його реформування в Україні
ІВ Мартюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Бюджетоформуючі податки: проблеми справляння та адміністрування
АО Івасик
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Government Financial Support of Higher Education and its Role in Economic Prosperity of a Society
TP Marina Bilinets, Lidiia Hladchenko
ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration …, 2019
2019
Фінансова співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями (на прикладі проекту технічної допомоги ЄБРР Чорнобильському фонду «Укриття») у складі комплексної теми …
ЮМ Могиль
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20