Follow
Shaulska Larysa, Шаульська Лариса Володимирівна, Шаульская Лариса Владимировна
Shaulska Larysa, Шаульська Лариса Володимирівна, Шаульская Лариса Владимировна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at knu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія
ЛВ Шаульська
Донецьк: ІЕП НАН України, 118, 2005
2842005
Modern Trends in the Production of Renewable Energy: the Cost Benefit Approach
Л Мельник, Л Шаульська, Ю Мазін, О Маценко, В Півень, В Конопльов
Mechanism of an economic regulation, 5-16, 2021
952021
STRATEGIC ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT UNDER GLOBAL CHALLENGES
A Shaulska, L., Kovalenko, S., Allayarov, S., Sydorenko, O., Sukhanova
Academy of Strategic Management Journal, 1-7, 2021
622021
Формування та використання системи моніторингу підприємницьких ризиків як запорука сталого розвитку бізнес-структур
ПГ Перерва, ЛВ Шаульська, ТО Кобєлєва
Економіка і організація управління, 34-44, 2023
422023
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
342006
Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств
ОО Смірнов
КНТУ, 2010
332010
Умови розвитку трудового потенціалу
Л Шаульська
Економiст., 58, 2005
322005
Реалізація концепції гідної праці на основі забезпечення конкурентоспроможності активів людського капіталу
ЛВ Шаульська
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2014
312014
Дослідження впливу підприємницьких ризиків на сталий розвиток підприємства
Л Шаульська, П Перерва, Т Кобєлєва
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал …, 2023
292023
Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу:[Удосконалення соціально-трудових відносин в Україні]
ЛВ Шаульська
Актуальні проблеми економіки 6, 136-143, 2005
272005
Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку
ЛВ Шаульська
дис... д-ра екон. наук 8 (01), 2006
262006
Мотиваційний механізм ефективного використання трудового потенціалу
ЛВ Шаульська, НВ Романова
Вісник Технологічного університету Поділля: Зб. наук. праць. Сер. Економічні …, 2003
252003
Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці
ЛВ Шаульська, ГС Кабаченко
Економiка i органiзацiя управлiння, 22, 2016
232016
The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics
S Kozlovskyi, L Shaulska, A Butyrskyi, N Burkina, Y Popovskyi
192018
Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання
ЛВ Шаульська
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 120-128, 2015
192015
Using MS power BI tools in the university management system to deepen the value proposition
L Shaulska, L Yurchyshena, Y Popovskyi
2021 11th International Conference on Advanced Computer Information …, 2021
172021
Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання.
LV Shaulska
Економіка і організація управління, 7-16, 2018
172018
Formation of educational potential of sustainable development
L Shaulska, N Yakymova
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 3 (3), 140-146, 2015
172015
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
172010
Проблеми та напрями формування концептуальних засад соціальної держави
Л Шаульська
Україна: аспекти праці, 41-47, 2005
162005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20