Підписатись
Shaulska Larysa, Шаульська Лариса Володимирівна, Шаульская Лариса Владимировна
Shaulska Larysa, Шаульська Лариса Володимирівна, Шаульская Лариса Владимировна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в knu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія
ЛВ Шаульська
Донецьк: ІЕП НАН України, 118, 2005
2862005
Modern Trends in the Production of Renewable Energy: the Cost Benefit Approach
Л Мельник, Л Шаульська, Ю Мазін, О Маценко, В Півень, В Конопльов
Mechanism of an economic regulation, 5-16, 2021
962021
STRATEGIC ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT UNDER GLOBAL CHALLENGES
A Shaulska, L., Kovalenko, S., Allayarov, S., Sydorenko, O., Sukhanova
Academy of Strategic Management Journal, 1-7, 2021
662021
Формування та використання системи моніторингу підприємницьких ризиків як запорука сталого розвитку бізнес-структур
ПГ Перерва, ЛВ Шаульська, ТО Кобєлєва
Економіка і організація управління, 34-44, 2023
442023
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
342006
Підвищення конкурентоспроможності персоналу на основі збереження й розвитку людського потенціалу підприємств
ОО Смірнов
КНТУ, 2010
332010
Умови розвитку трудового потенціалу
Л Шаульська
Економiст., 58, 2005
322005
Дослідження впливу підприємницьких ризиків на сталий розвиток підприємства
Л Шаульська, П Перерва, Т Кобєлєва
Загальнодержавний науково-виробничий та інформаційний журнал …, 2023
312023
Реалізація концепції гідної праці на основі забезпечення конкурентоспроможності активів людського капіталу
ЛВ Шаульська
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2014
312014
Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку
ЛВ Шаульська
дис... д-ра екон. наук 8 (01), 2006
272006
Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу:[Удосконалення соціально-трудових відносин в Україні]
ЛВ Шаульська
Актуальні проблеми економіки 6, 136-143, 2005
272005
Мотиваційний механізм ефективного використання трудового потенціалу
ЛВ Шаульська, НВ Романова
Вісник Технологічного університету Поділля: Зб. наук. праць. Сер. Економічні …, 2003
262003
Розвиток соціального підприємництва як напрям державного регулювання ринку праці
ЛВ Шаульська, ГС Кабаченко
Економiка i органiзацiя управлiння, 22, 2016
232016
The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics
S Kozlovskyi, L Shaulska, A Butyrskyi, N Burkina, Y Popovskyi
192018
Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання
ЛВ Шаульська
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 120-128, 2015
192015
Using MS power BI tools in the university management system to deepen the value proposition
L Shaulska, L Yurchyshena, Y Popovskyi
2021 11th International Conference on Advanced Computer Information …, 2021
182021
Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання.
LV Shaulska
Економіка і організація управління, 7-16, 2018
172018
Formation of educational potential of sustainable development
L Shaulska, N Yakymova
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 3 (3), 140-146, 2015
172015
Управлiння людським та соцiальним розвитком у регiонах України: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ЛВ Шаульська
НАН України, Iн-т економiки промисловостi, 488, 2010
172010
Entrepreneurial Risks: Essence, Classification and Management Opportunities
PG Pererva, TO Kobielieva, LV Shaulska
Національний університет" Одеська політехніка", 2023
162023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20