Кафедра української мови та методики її навчання
Кафедра української мови та методики її навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах
ВО Коваль
452013
Периодизация становления профессиональной компетентности будущих учителей-филологов (ретроспективный анализ)
ВА Коваль
Балтийский гуманитарный журнал, 2013
282013
Проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей-филологов в научной среде
ВА Коваль
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
262013
Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках
ГГ Березовська
Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010
182010
Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови
ТВ Григоренко
162005
Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
121999
Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки
ОЮ Зелінська
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013
102013
Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 168-173, 2012
82012
Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення
ЗІ Комарова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
72003
Ойконімія Черкащини
ІС Гонца
62006
Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект
ІІ Коломієць
62003
Структурна організація та географія назв традиційного одягу та прикрас у східноподільських говірках
ГГ Березовська
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02 …, 2011
52011
Інтродуктивний блок у структурі тексту барокової проповіді
ОЮ Зелінська
Мовознавство.–Київ, 59-69, 2009
52009
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ВО Коваль
К.: НТУУ" КПІ", 2015
42015
Антропоніми в українській історіографічній традиції другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Міленіум, 2006
42006
Педагогічна лексика української мови XVI–XVIII ст
ОЮ Зелінська
ОЮ Зелінська, 2003
42003
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
42003
Патріотичне виховання учнів під час вивчення літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
Інститут педагогіки АПН України, 1999
41999
Компетентнісно спрямоване навчання як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-161, 2014
32014
Мовностилістичні засоби концепту кохання/зрада в українських народних баладах
ОА Молодичук
Візаві, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20