Кафедра української мови та методики її навчання
Кафедра української мови та методики її навчання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини української філології кафедра української мови та методики її навчання
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах
ВО Коваль
412013
Периодизация становления профессиональной компетентности будущих учителей-филологов (ретроспективный анализ)
ВА Коваль
Балтийский гуманитарный журнал, 2013
272013
Проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей-филологов в научной среде
ВА Коваль
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2013
252013
Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках
ГГ Березовська
Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2010
172010
Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови
ТВ Григоренко
142010
Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
121999
Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки
ОЮ Зелінська
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013
92013
Комунікативна компетенція як одне з ключових понять лінгводидактики
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 168-173, 2012
72012
Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі речення
ЗІ Комарова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
72003
Ойконімія Черкащини
ІС Гонца
62016
Флоролексеми в українській поезії ІІ половини ХХ століття: функціонально-стилістичний аспект
ІІ Коломієць
62003
Структурна організація та географія назв традиційного одягу та прикрас у східноподільських говірках
ГГ Березовська
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02 …, 2011
52011
Педагогічна лексика української мови XVI–XVIII ст
ОЮ Зелінська
ОЮ Зелінська, 2003
42003
Антропонімія українських історіографічних пам’яток другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
ВВ Денисюк
Графіка, 2003
42003
Патріотичне виховання учнів під час вивчення літератури в старших класах загальноосвітньої школи
ВО Коваль
Інститут педагогіки АПН України, 1999
41999
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ВО Коваль
К.: НТУУ" КПІ", 2015
32015
Методика навчання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах
ВО Коваль, КА Маслюк
Умань: ПП Жовтий ОО, 2014
32014
Компетентнісно спрямоване навчання як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури
В Коваль
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 154-161, 2014
32014
Мовностилістичні засоби концепту кохання/зрада в українських народних баладах
ОА Молодичук
Візаві, 2013
32013
Східноподільські говірки в контексті подільського говору
ГГ Березовська
ВПЦ «Візаві», 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20