Подписаться
Ірина Приймак, Iryna Pryimak
Ірина Приймак, Iryna Pryimak
Другие именаІрина Ігорівна Приймак
кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України: Монографія
ВЙ Плиса, ІІ Приймак
Львів: Видавництво ННВК «АТБ, 158, 2009
522009
Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства
ІІ Приймак
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 55–68-55–68, 2012
432012
Управління ризиком втрати фінансової стійкості підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища
І Приймак
Формування ринкової економіки в Україні, 413-419, 2009
372009
Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України
ІІ Приймак
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 03, 2007
262007
Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України
І Приймак, Б Вишивана
ТНЕУ, 2019
232019
Податкова система: навч. посібник
ОТ Замасло
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011
182011
Оцінка стану та прогноз розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
ІІ Приймак, ОО Коптюк
Інноваційна економіка, 28, 2012
172012
Організація стратегічного управління суб’єктами господарювання в економіці України
ІІ Приймак
Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип 36, 143-147, 2006
152006
Аналіз системи особистого страхування в Україні: проблеми та перспективи
СХ Приймак І.
Економічний аналіз, 302, 2011
11*2011
Stratehichnyi analiz finansovoi stiikosti pidpryiemstva
II Pryimak
Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy …, 2012
102012
Дивідендна політика як стратегія підприємства у сфері розподілу прибутку
ІІ Приймак, ММ Байдала
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2010_6_1/18. pdf, 2010
92010
Роль соціального й особистого страхування у забезпечені суспільного добробуту в Україні
М Крупка, І Приймак, Б Вишивана
ТНЕУ, 2020
52020
Stratehiia zabezpechennia finansovoi stiikosti subiektiv hospodariuvannia v ekonomitsi Ukrainy [Strategy for ensuring the financial stability of economic entities in the …
VI Plysa, II Pryimak
Lviv: ATB [in Ukrainian], 2009
52009
Податкова система
О Замасло, І Приймак, О Грін
42011
Проблеми та перспективи впровадження єдиного соціального внеску в Україні
ІІ Приймак
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2009
42009
Модель стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства
І Приймак
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 527-532, 2007
42007
РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ У ФОРМУВАННІ ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
І Приймак, В Мацькова
ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 80-86, 2020
32020
Побудова моделей вибору стратегії розвитку підприємства в умовах конкуренції
Н Блага, І Приймак
Формування ринкової економіки в Україні, 38-49, 2019
32019
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
І Приймак, Б Наталія
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ науково-аналітичний журнал 1 (2018), 72-79, 2018
2*2018
Фінансова стійкість підприємства як об’єкт фінансового менеджменту
І Приймак, М Гануляк
Вісник Львівського університету. Серія економічна, 563-570, 2010
2*2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20