Завідна Людмила Дмитрівна (Людмила Завідна), Liudmyla Zavidna.
Завідна Людмила Дмитрівна (Людмила Завідна), Liudmyla Zavidna.
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту турист. та готельно-рестор
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MODELS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS.
L Zavidna, S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), С. 1-6., 2019
372019
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
ЛД ЗАВІДНА
Problems of Economy, 2018
182018
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів
ЛД Завідна
Дніпропетровськ, 205 с., 2007
18*2007
Аналіз, проблеми та перспективи розвитку готельного господарства в Україні
ЛД Завідна
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2015
112015
Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія
ЛД Завідна
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т https …, 2017
92017
Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Завідна Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. торг …
ЛД Завідна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2018
4*2018
Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative Activities of Companies
L Zavidna, P Makarenko, G Chepurda, O Lyzunova, N Shmygol
Academy of Strategic Management Journal https://www.abacademies.org …, 2019
3*2019
Управління конкурентоспроможністю підприємства готельного господарства в умовах нестійкого зовнішнього середовища
ЛД Завідна
International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea …, 2016
22016
Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства
ЛД Завідна
Науковий вісник Херсонського державного університету, 8, 2017
12017
Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господавртсва на основі balanced scorecard
ЛД Завідна
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»., 135-139, 2016
12016
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / FINANCIAL POTENTIAL OF HOTEL ENTERPRISES DOI:http://dx.doi.org/10.32843/bses.53-11
ЛД Завідна
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» http://bses.in.ua …, 2020
2020
Формування системи стратегічної інформації підприємства готельного господарства
ЛД Завідна
Інноваційні стратегії та моделі економічних трансформацій в умовах …, 2020
2020
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА / DOI:10.5281/zenodo.3776379
ЛД Завідна
International Scientific Conference Information potential of socio-economic …, 2020
2020
ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
ЛД Завідна
Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи …, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ЛД Завідна
Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах …, 2020
2020
КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ / COMPETITIVE POSITIONS OF THE ENTERPRISE ON THE MARKET OF HOTEL SERVICES
ЛД Завідна
Международное периодическое научное издание: Научный взгляд в будущее …, 2020
2020
Економічна інтерпретація готельного господарства в системі національної економіки
ЛД Завідна
Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинност в умовах інтеграційних …, 2020
2020
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА / COST MANAGEMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-67-9
ЛД Завідна
Науковий погляд: економіка та управління, №1 (67) / 2020. С. 60-66. 67 (1 …, 2020
2020
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛД Завідна
The 7th International scientific and practical conference “Scientific …, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.57-21
ЛД Завідна
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», С. 120-125, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20