Завідна Людмила Дмитрівна (Людмила Завідна), Liudmyla Zavidna.
Завідна Людмила Дмитрівна (Людмила Завідна), Liudmyla Zavidna.
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту турист. та готельно-рестор
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MODELS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS.
L Zavidna, S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), С. 1-6., 2019
582019
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
ЛД ЗАВІДНА
Problems of Economy, 2018
272018
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів
ЛД Завідна
Дніпропетровськ, 205 с., 2007
27*2007
Аналіз, проблеми та перспективи розвитку готельного господарства в Україні
ЛД Завідна
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2015
192015
Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія
ЛД Завідна
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т https …, 2017
182017
Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative Activities of Companies
L Zavidna, P Makarenko, G Chepurda, O Lyzunova, N Shmygol
Academy of Strategic Management Journal https://www.abacademies.org …, 2019
112019
Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Завідна Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. торг …
ЛД Завідна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2018
9*2018
Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства
ЛД Завідна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
62017
Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи [Development of enterprise as effective platform of economic system performace]
Л Завідна, Н Кирич, І Миколайчук, L Zavidna, N Kyrych, I Mykolaichuk
Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
22019
Інформаційні ресурси та їх вплив на систему управління підприємством готельного господарства
ЛД Завідна
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2018
22018
Управління конкурентоспроможністю підприємства готельного господарства в умовах нестійкого зовнішнього середовища
ЛД Завідна
International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea …, 2016
22016
Земельні фонди та ефективність їх використання на прикладі с.- г. підприємств Цюрупинського району
ЛД Завідна, ВБ Складчикова
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. Вип. 32. - Херсон …, 2004
2*2004
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА / COST MANAGEMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-67-9
ЛД Завідна
Науковий погляд: економіка та управління, №1 (67) / 2020. С. 60-66. 67 (1 …, 2020
12020
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛД Завідна
The 7th International scientific and practical conference “Scientific …, 2020
12020
ОЦІНКА РИЗИКУ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ЛД Завідна
Економіка України, С.13–25, 2018
12018
Генерування альтернативної стратегії розвитку підприємства готельного господарства
ЛД Завідна
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», С. 125-129, 2018
12018
Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господавртсва на основі balanced scorecard
ЛД Завідна
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»., 135-139, 2016
12016
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
Л Завідна
Науково-популярне періодичне видання: Альманах «УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ …, 2021
2021
АНТИКРИЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС COVID-19 / Anti-crisis scenario of Ukraineʼs economic development during COVID-19
Л Завідна
Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина:збірник …, 2020
2020
СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ЛД Завідна, ЯВ Білобаба
Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20