Завідна Людмила Дмитрівна (Людмила Завідна), Liudmyla Zavidna.
Завідна Людмила Дмитрівна (Людмила Завідна), Liudmyla Zavidna.
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, кафедра менеджменту турист. та готельно-рестор
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP MODELS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS.
L Zavidna, S Drobyazko, A Barwińska-Małajowicz, B Ślusarczyk, ...
Journal of Entrepreneurship Education 22 (4), С. 1-6., 2019
572019
СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
ЛД ЗАВІДНА
Problems of Economy, 2018
242018
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів
ЛД Завідна
Дніпропетровськ, 205 с., 2007
24*2007
Аналіз, проблеми та перспективи розвитку готельного господарства в Україні
ЛД Завідна
Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія …, 2015
192015
Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія
ЛД Завідна
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т https …, 2017
142017
Strategy of Innovative Development as an Element to Activate Innovative Activities of Companies
L Zavidna, P Makarenko, G Chepurda, O Lyzunova, N Shmygol
Academy of Strategic Management Journal https://www.abacademies.org …, 2019
112019
Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Завідна Людмила Дмитрівна ; Київ. нац. торг …
ЛД Завідна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2018
9*2018
Стратегічне управління розвитком підприємства готельного господарства
ЛД Завідна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
62017
Інформаційні ресурси та їх вплив на систему управління підприємством готельного господарства
ЛД Завідна
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2018
22018
Управління конкурентоспроможністю підприємства готельного господарства в умовах нестійкого зовнішнього середовища
ЛД Завідна
International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea …, 2016
22016
Земельні фонди та ефективність їх використання на прикладі с.- г. підприємств Цюрупинського району
ЛД Завідна, ВБ Складчикова
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. Вип. 32. - Херсон …, 2004
2*2004
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА / COST MANAGEMENT OF RESTAURANT ENTERPRISES. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-67-9
ЛД Завідна
Науковий погляд: економіка та управління, №1 (67) / 2020. С. 60-66. 67 (1 …, 2020
12020
Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи [Development of enterprise as effective platform of economic system performace]
Л Завідна, Н Кирич, І Миколайчук, L Zavidna, N Kyrych, I Mykolaichuk
Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
12019
Генерування альтернативної стратегії розвитку підприємства готельного господарства
ЛД Завідна
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», С. 125-129, 2018
12018
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ / BUSINESS ECONOMICS AND CORPORATE MANAGEMENT: INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES
ЛД Завідна
International Scientific Conference Integrated business structures: models …, 2016
12016
Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господавртсва на основі balanced scorecard
ЛД Завідна
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»., 135-139, 2016
12016
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
Л Завідна
Науково-популярне періодичне видання: Альманах «УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ …, 2021
2021
АНТИКРИЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС COVID-19 / Anti-crisis scenario of Ukraineʼs economic development during COVID-19
Л Завідна
Науковий вісник Карпатського університету імені Августина Волошина:збірник …, 2020
2020
СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ЛД Завідна, ЯВ Білобаба
Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 4th …, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ЛД Завідна, ВВ Кошута
Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 9th International …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20