Подписаться
Христина Володимирівна Солнцева, Кристина Владимировна Солнцева, Khrystyna Solntseva
Христина Володимирівна Солнцева, Кристина Владимировна Солнцева, Khrystyna Solntseva
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура
ХВ Солнцева
Право і безпека, 69-73, 2016
92016
Поняття поліцейська діяльність в Україні та США
ХВ Солнцева
Право та інновації, 264-269, 2016
72016
Деякі питання адміністративно-правового статусу органів поліції Естонської Республіки
ХВ Солнцева
Право, 2017
62017
Деякі питання організації поліцейської діяльності
ХВ Солнцева
Право, 2017
52017
Адміністративно-правове забезпечення соціального захисту працівників Національної поліції України в умовах реформи органів внутрішних сил
АО Морозова, ХВ Солнцева
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019
32019
Щодо затримання особи у кримінальному провадженні: практика Європейського суду з прав людини
ХВ Солнцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
22020
Структура та повноваження органів управління освітньою діяльністю в Україні
ХВ Солнцева
Південноукраїнський правничий часопис, 10-12, 2013
22013
Державний контроль за здійсненням адміністративної юрисдикції органами управління освітньою діяльністю в Україні
ХВ Солнцева
Південноукраїнський правничий часопис, 120 -121, 2013
22013
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ
K Solntseva
Krakowskie Studia Małopolskie 4, 7-24, 2021
12021
Деякі питання щодо джерел адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України
ХВ Солнцева, ВА Сливна
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019
12019
Деякі питання запровадження презумпції правоти поліцейського в українське законодавство
ХВ Солнцева, КЮ Путєвська
Право, 2019
12019
Система адміністративних судів в Україні як результат реформи судоустрою: сучасні реалії
ОБ Кочеджі, ХВ Солнцева
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019
12019
Щодо адміністративно-правового статусу органів поліції Латвійської Республіки
ХВ Солнцева, ВА Сливна
Право, 2018
12018
Деякі питання запровадження та використання сучасних технологій в органах поліції
ХВ Солнцева
Право, 2016
12016
Правовий статус системи управління освітньою діяльністю в Україні.
ХВ Солнцева
Форум права., 609-614, 2013
12013
АДміністрАтивно-прАвове регУлювАння нАДАння фінАнсових послУг в УКрАїні: порівняльний АспеКт
РВ Шаповал, РС Орловський, ХВ Солнцева
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2022
2022
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД IMPROVING THE ADMINISTRATION OF POLICE ACTIVITY IN UKRAINE: A MODERN VIEW
ХВ Солнцева
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ, 79, 2021
2021
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ СУЧАСНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ХВ Солнцева
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, 116-122, 2021
2021
Сучасні проблеми адміністративного права, процесу і податкового права
РВ Шаповал, ХВ Солнцева
Право, 2020
2020
Роман Шаповал
Х Солнцева
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20