Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фiнансовий аналiз: навч. посiб
МД Бiлик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
425*2005
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
3802005
Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки
ІЯ Чугунов, ЛВ Лисяк
НДФІ АФУ Міністерство фінансів України, 2010
216*2010
Управління дебіторською заборгованістю підприємств
МД Білик
Фінанси України, 24-36, 2003
1952003
Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку
ІЯ Чугунов
К.: НІОС 488, 2003
172*2003
Гроші та кредит. Підручник
МІ Савлук, АМ Мороз, ІМ Лазепко, МФ Пуховкіна, ІВ Шамова, ...
К.: КНЕУ, 2011
1532011
Сутність і оцінка фінансового стану підприємств
МД Білик
Фінанси України, 117-128, 2005
1522005
Бюджетний механізм економічного зростання
ІВ Запатріна
К.: Ін-т соц.-екон. стратегій 528, 2007
141*2007
Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період
ТМ Боголіб
К.: Міленіум 508, 2006
1302006
Фінанси України: інституційні перетворення та напрямки розвитку
ІЯ Чугунов
К.: ДННУ АФУ, 2009
129*2009
Теоретичні основи системи бюджетного регулювання
ІЯ Чугунов
К.: НДФІ 259, 4, 2005
128*2005
Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник
І Лук’яненко, Ю Городніченко
1282002
Управління фінансами державних підприємств
МД Білик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2000
1132000
Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
ІЯ Чугунов, ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-14, 2008
1112008
Електронна комерція: підручник
ВЛ Плескач, ТГ Затонацька
К.: Знання 535, 2007
100*2007
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник
ОП Крайник, ЗВ Клепкова
Л.: Державний університет «Львівська політехніка»(Інформаційно-видавничий …, 2000
100*2000
Бюджетування у системі фінансового планування
МД Білик
Фінанси України, 97-109, 2003
972003
Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник
ВЛ Плескач, ТГ Затонацька
К.: Знання 718, 36, 2011
952011
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
95*2004
Бюджетування у системі фінансового планування
МД Білик
Фінанси України, 97-109, 2003
922003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20