Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фiнансовий аналiз: навч. посiб
МД Бiлик, ОВ Павловська, НМ Притуляк, НЮ Невмержицька
492*2005
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко, МВ Тарасюк
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
3682005
Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки
ІЯ Чугунов, ЛВ Лисяк
НДФІ АФУ Міністерство фінансів України, 2010
254*2010
Управління дебіторською заборгованістю підприємств
МД Білик
Фінанси України, 24-36, 2003
2312003
Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку
ІЯ Чугунов
К.: НІОС 488, 2003
181*2003
Сутність і оцінка фінансового стану підприємств
МД Білик
Фінанси України, 117-128, 2005
1772005
Бюджетний механізм економічного зростання
ІВ Запатріна
К.: Ін-т соц.-екон. стратегій 528, 2007
148*2007
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник
СЯ Салига, НВ Дацій, СО Корецький, НВ Несторенко, КС Салига
К.: Центр навчальної літератури, 35-84, 2006
144*2006
Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період: монографія
ТМ Боголіб
К.: Міленіум 506, 2006
1412006
Фінанси України: інституційні перетворення та напрямки розвитку
ІЯ Чугунов
К.: ДННУ АФУ, 2009
138*2009
Теоретичні основи системи бюджетного регулювання
ІЯ Чугунов
К.: НДФІ 259, 4, 2005
137*2005
Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник
І Лук’яненко, Ю Городніченко
1322002
Управління фінансами державних підприємств
МД Білик
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2000
1272000
Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
ІЯ Чугунов, ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-14, 2008
123*2008
Електронна комерція: підручник
ВЛ Плескач, ТГ Затонацька
К.: Знання 535, 2007
116*2007
Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг
ІВ Запатріна
Економіка і прогнозування, 62-86, 2010
110*2010
Бюджетування у системі фінансового планування
МД Білик
Фінанси України, 97-109, 2003
109*2003
Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник
ВЛ Плескач, ТГ Затонацька
К.: Знання 718, 36, 2011
1042011
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
104*2004
Бюджетна система:[підручник]/За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, ГВ Кучер
К.: Центр учбової літератури, 2012
101*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20