Гудима Арсен, Arsen Hudyma
Гудима Арсен, Arsen Hudyma
Професор
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки
АА Гудима, ВВ Ярема
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 48-52, 2012
112012
Дослідження процесів вільнорадикального окиснення при гострому ураженні легень
АА Гудима
Бюлетень Х читань ім. ВВ Підвисоцького.–Одеса, 42-43, 2011
92011
Rozvytok praktychno-oriientovanoho ta symuliatsiinoho navchannia v Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I
MM Korda, AH Shulhai, AA Hudyma, SY Zaporozhan
Medychna osvita–Medical Education 2, 54-57, 2016
82016
Особливості реакції пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості
НВ Волотовська, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 29-33, 2012
82012
Порушення морфофункціонального стану печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри та його корекція
АА Гудима
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 183-188, 2007
72007
Особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирки в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання
ДІ Мерлєв, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 140-142, 2013
62013
Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів
ДВ Козак, АА Гудима
Медична та клінічна хімія, 86-88, 2012
62012
Патогенетична роль нейтрофільних гра нулоцитів у розвитку гострого ураження ле гень
АА Гудима, МІ Марущак, ГГ Габор, МІ Куліцька
Буковинський медичний вісник 3, 82-86, 2011
62011
Роль гемічної гіпоксії в патогенезі порушень жовчоутворювальної і жовчовидільної функції печінки а тлі скелетної травми в ранньому посттравматичному періоді
НВ Волотовська, АА Гудима
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 15, 2011
62011
Екстрена медична допомога. Догоспітальний етап-алгоритми, маніпуляції (базовий рівень).
ГГ Рощін, АА Гудима, ВЮ Кузьмін, ВО Крилюк, ВМ Падалка, ...
Суми: ЧП Котченко.–2012.–С. 84., 2012
52012
Морфо-функціональний стан печінки в умовах тяжкої травми, поєднаної з механічним дефектом шкіри, та його корекція ксенодермопластикою
АА Гудима, ТЯ Секела, ТВ Дацко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
52009
Вплив лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на функціональний стан печінки і його корекція тіотриазоліном в умовах хронічного експериментального гепатиту
АА Гудима
Запорізький медичний журнал, 33-37, 2007
52007
The comparative effect of magnetic and laser irradiation of the liver and blood on the bile-secretory function in rats
AA Hudyma
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 45 (6), 31-36, 1999
51999
The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney’s papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations
DI Merlev, AA Gudyma
Journal of Health Sciences 4 (1), 135-144, 2014
42014
Вплив політравми на динаміку пізнього апоптозу тканинних лімфоцитів
ДВ Козак, АА Гудима
Клінічна хірургія, 70-72, 2013
42013
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
42012
Роль попереднього гострого емоційного стресу в перебігу комбінованої травми в експерименті
ОЯ Зятковська, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
42011
Вплив локальної кріодеструкції шкіри на динаміку функціональної активності печінки та її корекція
ОБ Сван, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2007
42007
Peculiarities of liver functional state in the early period of cranioskeletal injury combined with bleeding, and its correction by cell therapy
TA Zayets, AA Gudyma
Journal of Health Sciences 4 (1), 383-390, 2014
32014
Features apoptosis of hepatic macrophages under the influence of mechanical injuries of varying severity in rats
NV Volotovska, AA Hudyma
Clinical and Experimental Pathology 11 (3), 41, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20