Гудима Арсен, Arsen Hudyma
Гудима Арсен, Arsen Hudyma
Професор
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки
АА Гудима, ВВ Ярема
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 48-52, 2012
132012
Rozvytok praktychno-oriientovanoho ta symuliatsiinoho navchannia v Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I
MM Korda, AH Shulhai, AA Hudyma, SY Zaporozhan
Medychna osvita–Medical Education 2, 54-57, 2016
102016
Дослідження процесів вільнорадикального окиснення при гострому ураженні легень
АА Гудима
XII читання ім. ВВ Підвисоцького: Бюлетень матеріалів наукової конференції …, 2011
102011
Почаївський монастир в історичній долі українства
А Гудима
Підручники і посібники, 2003
82003
Porushennia zhovchoutvorennia i zhovchovydilennia v rannii period politravmy u tvaryn z riznoiu metabolizuvalnoiu zdatnistiu pechinky
AA Hudyma, VV Yarema
Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny–Achievements of Clinical …, 2012
72012
Особливості реакції пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості
НВ Волотовська, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 29-33, 2012
72012
Особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирки в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання
ДІ Мерлєв, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 140-142, 2013
62013
Екстрена медична допомога. Догоспітальний етап-алгоритми, маніпуляції (базовий рівень).
ГГ Рощін, АА Гудима, ВЮ Кузьмін, ВО Крилюк, ВМ Падалка, ...
Суми: ЧП Котченко.–2012.–С. 84., 2012
62012
Патогенетична роль нейтрофільних гра нулоцитів у розвитку гострого ураження ле гень
АА Гудима, МІ Марущак, ГГ Габор, МІ Куліцька
Буковинський медичний вісник 3, 82-86, 2011
62011
Роль гемічної гіпоксії в патогенезі порушень жовчоутворювальної і жовчовидільної функції печінки на тлі скелетної травми в ранньому посттравматичному періоді
НВ Волотовська, АА Гудима
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 15, 2011
62011
Вплив лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на функціональний стан печінки і його корекція тіотриазоліном в умовах хронічного експериментального гепатиту
АА Гудима
Запорізький медичний журнал, 33-37, 2007
62007
Порушення морфофункціонального стану печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри та його корекція
АА Гудима
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 183-188, 2007
62007
Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів
ДВ Козак, АА Гудима
Медична та клінічна хімія, 86-88, 2012
52012
Морфо-функціональний стан печінки в умовах тяжкої травми, поєднаної з механічним дефектом шкіри, та його корекція ксенодермопластикою
АА Гудима, ТЯ Секела, ТВ Дацко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
52009
Релігієзнавство: Підручник
А Гудима
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002
52002
The comparative effect of magnetic and laser irradiation of the liver and blood on the bile-secretory function in rats
AA Hudyma
Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 45 (6), 31-36, 1999
51999
Filosofiia symuliatsiinoho navchannia v medytsyni [Phylosophy of simulative study in medicine]
MM Korda, AA Hudyma, AH Shulhai, SY Zaporozhan
Medychna osvita–Medical Education 2, 41-46, 2018
42018
The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney’s papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations
DI Merlev, AA Gudyma
Journal of Health Sciences 4 (1), 135-144, 2014
42014
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
42012
Роль попереднього гострого емоційного стресу в перебігу комбінованої травми в експерименті
ОЯ Зятковська, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20