Гудима Арсен, Arsen Hudyma
Гудима Арсен, Arsen Hudyma
Професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політравми у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки
АА Гудима, ВВ Ярема
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 48-52, 2012
132012
Rozvytok praktychno-oriientovanoho ta symuliatsiinoho navchannia v Ternopilskomu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I
MM Korda, AH Shulhai, AA Hudyma, SY Zaporozhan
Medychna osvita–Medical Education 2, 54-57, 2016
122016
Дослідження процесів вільнорадикального окиснення при гострому ураженні легень
АА Гудима
Бюлетень Х читань ім. ВВ Підвисоцького.–Одеса, 42-43, 2011
112011
Особливості реакції пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантного захисту, ендогенної інтоксикації та цитолізу під впливом травми різного ступеня тяжкості
НВ Волотовська, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 29-33, 2012
82012
Porushennia zhovchoutvorennia i zhovchovydilennia v rannii period politravmy u tvaryn z riznoiu metabolizuvalnoiu zdatnistiu pechinky
AA Hudyma, VV Yarema
Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny–Achievements of Clinical …, 2012
72012
Почаївський монастир в історичній долі українства
А Гудима
Т.: Підручники і посібники, 2003
72003
Особливості антиоксидантно-прооксидантного стану кіркового шару нирки в умовах скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання
ДІ Мерлєв, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 140-142, 2013
62013
Екстрена медична допомога. Догоспітальний етап-алгоритми, маніпуляції (базовий рівень).
ГГ Рощін, АА Гудима, ВЮ Кузьмін, ВО Крилюк, ВМ Падалка, ...
Суми: ЧП Котченко.–2012.–С. 84., 2012
62012
Вплив політравми на динаміку раннього апоптозу тканинних лімфоцитів
ДВ Козак, АА Гудима
Медична та клінічна хімія, 86-88, 2012
62012
Патогенетична роль нейтрофільних гра нулоцитів у розвитку гострого ураження ле гень
АА Гудима, МІ Марущак, ГГ Габор, МІ Куліцька
Буковинський медичний вісник 3, 82-86, 2011
62011
Роль гемічної гіпоксії в патогенезі порушень жовчоутворювальної і жовчовидільної функції печінки на тлі скелетної травми в ранньому посттравматичному періоді
НВ Волотовська, АА Гудима
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 15, 2011
62011
Порушення морфофункціонального стану печінки в умовах локальної кріодеструкції шкіри та його корекція
АА Гудима
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 183-188, 2007
62007
Морфо-функціональний стан печінки в умовах тяжкої травми, поєднаної з механічним дефектом шкіри, та його корекція ксенодермопластикою
АА Гудима, ТЯ Секела, ТВ Дацко
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
52009
Вплив лансопразолу, метронідазолу і кларитроміцину на функціональний стан печінки і його корекція тіотриазоліном в умовах хронічного експериментального гепатиту
АА Гудима
Запорізький медичний журнал, 33-37, 2007
52007
The comparative effect of magnetic and laser irradiation of the liver and blood on the bile-secretory function in rats
AA Hudyma
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine: 1994) 45 (6), 31-36, 1999
51999
The peculiarities of antioxidant-prooxidant balance of kidney’s papillary layer in skeletal and craniocerebral injuries and their combinations
DI Merlev, AA Gudyma
Journal of Health Sciences 4 (1), 135-144, 2014
42014
Вплив політравми на динаміку пізнього апоптозу тканинних лімфоцитів
ДВ Козак, АА Гудима
Клінічна хірургія, 70-72, 2013
42013
Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про-та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту
ОМ Креховська-Лепявко, АА Гудима
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 77-79, 2012
42012
Роль попереднього гострого емоційного стресу в перебігу комбінованої травми в експерименті
ОЯ Зятковська, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2011
42011
Вплив локальної кріодеструкції шкіри на динаміку функціональної активності печінки та її корекція
ОБ Сван, АА Гудима
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20