Дмитро Кібкало orcid.org/0000-0002-0197-1381
Дмитро Кібкало orcid.org/0000-0002-0197-1381
Харьковская государственная зооветеринарная академия
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ветеринарна клінічна біохімія
МІ Карташов
Харків: Еспада, 2010
232010
ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У КОРІВ
Д Кібкало.
202004
Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин
ВІ Левченко, ВІ Головаха, ІП Кондрахін, МВ Рубленко, ВВ Сахнюк, ...
Аграрна освіта, 2010
162010
Veterynarna klinichna biokhimiia
MI Kartashov, OP Tymoshenko, DV Kibkalo, SB Borovkov, HV Vikulina, ...
Kharkiv: Espada, 2010
52010
Діагностична значимість біохімічних показників сироватки крові собак за гепаторенального синдрому
ПІ Локес, ДВ Кібкало, КВ Ляхович
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, 87, 2009
42009
Глікопротеїни та протеоглікани в діагностиці внутрішніх хвороб тварин
МІКОПТДВК ін
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 68-75, 2006
42006
Визначення вірогідності змін показників метаболічного профілю корів залежно від їхнього фізіологічного стану та фактору часу
ДВ Кібкало
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць, 2003
42003
Перспективи застосування біохімічних показників стану сполучної тканини в діагностиці внутрішніх неінфекційних хвороб
ДВ Кібкало
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту, 75-78, 0
3
Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней
СББ Дмитро Вікторович Кібкало, Галина Вікторівна Вікуліна, Вікторія ...
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини 31 (2), 16 - 20, 2015
2*2015
Панкреатит собак
ЛП Горальський
Монографія. Житомир:«Полісся, 2013
22013
Біохімічні показники стану сполучної тканини в сечі поросят різного віку
ГВ Вікуліна, ДВ Кібкало
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
22009
Клініко-біохімічні аспекти діагностики остеодистрофії у корів
МІ Карташов
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Біла Церква, 69-75, 2005
22005
Апробація теоретично обґрунтованого, розширеного комплексу біохімічних показників при диспансеризації корів
ДВ Кібкало
Зб. наук. праць Харків. держ. зоовет. академії, 2003
2*2003
Кібкало ДВ біохімічні критерії при хронічній нирковій недостатності у собак
ОВ Горовчук, ОП Тимошенко
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Вип 33, 30-36, 0
2
Проблеми клінічної біохімії в ветеринарній медицині на сучасному етапі розвитку
ОП Тимошенко, ДВ Кібкало
Науковий вісник Львів. держ. акад. вет. медицини ім. СЗ Гжицького 4 (2), 150-153, 0
2
Біохімічні показники сполучної тканини в диференційній діагностиці цирозу печінки та гепатодистрофії у корів
ВСБ ОП Тимошенко, ДВ Кібкало
2
Біохімічні показники при ацидозі рубця у корів
ОП Тимошенко, ДВ Кібкало
Проблеми зооінженерії та вет. медицини:/Зб. наук. праць Харків. зоовет. ін …, 0
2
Доцільність використання розширеного комплексу біохімічних показників при обстеженні корів
ДВ Кібкало, СБ Боровков
Наукові праці ПДАА 2 (21), 272-275, 0
2
Малоизученные звенья нарушений обмена липидов и гликоконъюгатов при субклинической форме кетоза у высокопродуктивных коров
ДВ КІБКАЛО, ОП Тимошенко, ВА ПАСІЧНИК, МІ КОРЕНЕВ
Науковий вісник ветеринарної медицини, 43-48, 2016
12016
Актуальні питання технологій тваринництва та ветеринарної медицини: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції присвяченої 100-річчю факультету технологій …
ДВ Кібкало, ГВ Свириденко, ЗІ Шакула, ОВ Фетісова
ХДЗВА, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20