Подписаться
Оксана Царенко Tsarenko Oxana Царенко О.В. Tsarenko O.
Оксана Царенко Tsarenko Oxana Царенко О.В. Tsarenko O.
Академія муніципального управління
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентні переваги легкої промисловості регіонів України: методологія формування, теорія та практика:[монографія]
ОВ Царенко
Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд, 2009
342009
Генезис концепції і методів управління конкурентоспроможності підприємств
ОВ Царенко
Економіка та держава, 53-56, 2007
302007
Методологічні аспекти формування конкурентних переваг галузі
ОВ Царенко
Інвестиції: практика та досвід, 40-44, 2009
232009
Класифікація факторів конкурентних переваг галузі регіонів
ОВ Царенко
Економічний простір, 13-25, 2009
152009
Генезис та еволюція теорії конкурентних переваг
ОВ Царенко
Економіка та держава, 16-18, 2007
142007
Консолідація фінансової звітності групи підприємств: теоретичні й практичні аспекти
ВП Пантелеєв, КВ Безверхий
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 28-46, 2014
112014
Методи оцінки конкурентних переваг галузі промислових регіонів України
ОВ Царенко
Економічний простір, 195-207, 2009
102009
Классификационные признаки искажений в бухгалтерском учете и отчетности
ОВ Царенко
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2013
9*2013
Інституціональне забезпечення процесу державного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку публічного аудиту
ОВ Царенко
Державне управління: теорія та практика, 37-40, 2015
62015
Розробка механізму залучення фінансових інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс регіону
ОВ Царенко, ЛО Шпак
Інвестиції: практика та досвід, 11-14, 2014
62014
Методичні підходи до виявлення джерел формування та нарощення конкурентних переваг регіональних економічних систем
ОВ Царенко
Економічний простір, 94-103, 2010
62010
Методологічні основи створення інституційного середовища щодо формування конкурентних переваг регіонального ринку України
ОВ Царенко
Режим доступу: URL: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_4 …, 2009
62009
Основні напрями розвитку теорії конкурентних переваг
ОВ Царенко
Інвестиції: практика та досвід, 57-60, 2009
62009
Формування політики управління оборотними активами
ОВ Царенко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка, 41-51, 2013
52013
Технологія управління економічною безпекою просторових систем
ОВ Царенко
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 114-122, 2012
52012
Інвестиційні механізми реалізації цільової стратегії інноваційного розвитку легкої промисловості регіону
ОВ Царенко
Інвестиції: практика та досвід, 9-13, 2010
52010
Адаптивне моделювання процесу інкорпорації стратегічного потенціалу промислових комплексів у єдину макроекономічну систему
ОВ Царенко
Економіка та держава, 40-43, 2010
52010
Консолідована фінансова звітність: загальні принципи складання згідно з МСБО
ОВ Царенко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 351-354, 2007
52007
Умови забезпечення керованого впливу міжнародних стандартів аудиту на ефективність діяльності малого бізнесу в регіонах України
ОВ Царенко, НВ Кармазіна
Науковий вісник Полісся, 103-107, 2016
42016
Інституціональні трансформації в підгалузях легкої промисловості регіонів України
М Хвесик, ОВ Царенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Dtr/ep/2009_3/files …, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20