Петрочко Жанна Василівна
НазваПосиланняРік
Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав: монографія
ЖВ Петрочко
Рівне: Видавець О. Зень, 368, 2010
452010
Соціальна педагогіка: навч. посіб./[ОВ Безпалько, ІД Звєрєва, ТГ Веретенко та ін.]; за ред. ОВ Безпалько
ПЖВ Безпалько, ОВ
Київ: Академвидав, 2014
28*2014
Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
ЖВ Петрочко
Київ (Petrochko, Zh. V.(2011). Theory and practice of social and pedagogical …, 2011
282011
Хортинг–школа сили і честі юного українця: метод. посіб.
ЖВ Петрочко
К.: Паливода АВ, 2015
252015
Соціальна педагогіка
ВТГ Безпалько, ОВ Петрочко, ЖВ
Соціальна педагогіка: Навчальний посібник, 2014
252014
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія
ПЖВ Звєрєва, ІД
К.: Центр учб. л-ри, 2006
222006
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ПЖВ Звєрєва, ІД
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
182012
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част
ІД Звєрєва, ЗП Кияниця, ВО Кузьмінський, ЖВ Петрочко
К.:«Кожній дитині, 2010
122010
Соціально-виховне середовище
Ж Петрочко
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 855-856, 2008
112008
Основи соціально-правового захисту особистості: навч. посіб.[для студентів спеціальності 6.010105 «Соціальна педагогіка» денної та заочної форми навчання]
ЖВ Петрочко
К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2009
92009
Реінтеграція дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як пріоритет соціально-педагогічного забезпечення їхніх прав
ЖВ Петрочко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 96-102, 2008
92008
З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді): посібник
ІД Бех
Х.:«Друкарня Мадрид, 2015
82015
Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: метод. посіб.
ЗП Звєрєва, ІД Петрочко, ЖВ Кияниця
К.: Держсоцслужба, 104 с, 2006
82006
Національно-патріотичне виховання в Україні у контексті сучасних викликів
ТКО Ж.В.Петрочко
Наукове забезпечення освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики …, 2017
7*2017
Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва
ЩКВ Петрочко Ж.В.
ДЦССМ, 2002
7*2002
Професійна підготовка соціальних працівників до роботи (з досвіду роботи)
ЖВ Петрочко, ТМ Кондрашевська
К.: Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
72001
Формування духовних потреб молодших школярів у позанавчальній діяльності
ЖВ Петрочко
Петрочко Жанна Василівна 2, 4-10, 2000
72000
Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч
ЗП Кияниця, ЖВ Петрочко
Київ: Обнова компані, 2017
62017
Потреби дитини у контексті її прав
ЖВ Петрочко
Постметодика. Превентивне виховання/[голов. ред. кол. ВВ Зелюк].–Полтава, 86, 2009
62009
Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та форм насильства
ЖВ Петрочко
Український соціум, 2, 2003
62003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20