Петрочко Жанна Василівна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Хортинг–школа сили і честі юного українця: метод. посіб.
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2015
592015
Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав: монографія
ЖВ Петрочко
Рівне: Видавець О. Зень 368, 2010
522010
Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
ЖВ Петрочко
Київ (Petrochko, Zh. V.(2011). Theory and practice of social and pedagogical …, 2011
302011
Соціальна педагогіка: навч. посіб./[ОВ Безпалько, ІД Звєрєва, ТГ Веретенко та ін.]; за ред. ОВ Безпалько
ПЖВ Безпалько, ОВ
Київ: Академвидав, 2014
29*2014
Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2017
262017
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/За заг. ред. проф. ІД Звєрєвої
ПЖВ Звєрєва, ІД
Київ, Сімферополь: Універсум, 2012
232012
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія
ПЖВ Звєрєва, ІД
К.: Центр учб. л-ри, 2006
202006
Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч
ЗП Кияниця, ЖВ Петрочко
ЧІ Сучасні орієнтири та ключові технології. Київ: Обнова Компані, 2017
132017
Основи соціально-правового захисту особистості: навч. посіб.[для студентів спеціальності 6.010105 «Соціальна педагогіка» денної та заочної форми навчання]
ЖВ Петрочко
К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2009
122009
Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: метод. посіб.
ЗП Звєрєва, ІД Петрочко, ЖВ Кияниця
К.: Держсоцслужба, 104 с, 2006
122006
Соціально-виховне середовище
Ж Петрочко
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 855-856, 2008
112008
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част
ІД Звєрєва, ЗП Кияниця, ВО Кузьмінський, ЖВ Петрочко
К.:«Кожній дитині, 2010
102010
Національно-патріотичне виховання в Україні у контексті сучасних викликів
ТКО Ж.В.Петрочко
Наукове забезпечення освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики …, 2017
9*2017
З Україною в серці (тренінг з патріотичного виховання дітей та молоді): посібник
ІД Бех, ЖВ Петрочко
Київ: Ін-т обдар. дитини НАПН України 182 (2), 2015
92015
Реінтеграція дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як пріоритет соціально-педагогічного забезпечення їхніх прав
ЖВ Петрочко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 96-102, 2008
92008
Професійна підготовка соціальних працівників до роботи (з досвіду роботи)
ЖВ Петрочко, ТМ Кондрашевська
К.: Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2001
92001
Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва
ЩКВ Петрочко Ж.В.
ДЦССМ, 2002
8*2002
Формування духовних потреб молодших школярів у позанавчальній діяльності
ЖВ Петрочко
Петрочко Жанна Василівна 2, 4-10, 2000
82000
Стан захисту дітей від жорстокого поводження з ними та всіх форм насильства [Електронний ресурс]
Ж Петрочко
Режим доступу: http: www. politik. Org. ua./pfv. php, 0
7
Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дiтям: метод. посiб. та iн.; за ред. IД Звєревої, ЖВ Петрочко.
ОВ Безпалько, ЛП Гуровська, ЖВ Журавель, ТВ Петрочко
К.: Видавничий дім «КАЛИТА, 2010
6*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20