Ольга Белинская
Ольга Белинская
ОНЕУ
Verified email at oneu.edu.ua
TitleCited byYear
Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог
ОВ Артюх, ОВ Бєлінська
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 104-108, 2017
32017
Бухгалтерський облік
ОВ Белінська, ВО Однолько, ОВ Белинская, ВА Однолько
Одеський національний економічний університет, 2013
32013
Державно-приватне партнерство у сфері оподаткування: критичний огляд сучасних підходів (Public-private partnership in taxation: a critical review of modern approaches)
О Артюх, О Бєлінська
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
22017
Взаємодія учасників контролю в умовах імплементації податкового аудиту
ОВ Артюх, ОВ Бєлінська
Проблеми системного підходу в економіці, 221-226, 2017
12017
Проблеми оцінки результатів діяльності в системі інформаційного забезпечення управління допоміжними виробництвами промислових підприємств
ОВ Белінська, ІЛ Шерер, ОВ Белинская, ИЛ Шерер
Грінь ДС, 2016
12016
Проблеми обліку витрат на підприємствах громадського харчування
ОВ Белінська, ВО Однолько
Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку, 001, 2007
12007
Елементи інституціоналізації податкового аудиту в системі незалежного фінансового контролю
ОВ Артюх, ОВ Бєлінська, ОВ Белинская
Міжнародний гуманітарний університет, 2017
2017
ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИГНАЛЬНОГО ТРАФІКУ В МЕРЕЖІ NGN
ИВ Стрелковская, ОВ Белинская, ІВ Стрелковська, ОВ Білінська
ОНАЗ ім. ОС Попова, 2016
2016
Навчальне методичний посібник з організації самостійної роботи студнтів з дисципліни "Бухгалтерський облік" (для студентів не облоікових спеціальностей
ОВ Белінська, ВО Однолько
ОНЕУ, 2013
2013
Особливості самостійної роботи студентів-магістрів
ОВ Белінська, ВО Однолько
Удосконалення підготовки магістрів відповідно до сучасних вимог вищої …, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10