Коллектив кафедры маркетинга
Коллектив кафедры маркетинга
Подтвержден адрес электронной почты в домене beiti.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг: [підручник]
АФ Павленко, ІЛ Решетнікова, АВ Войчак, МА Окландер
КНЕУ, 2008
596*2008
Логістика:[підручник]
МА Окландер
Центр учбової літератури, 2008
2552008
Маркетинг: [підручник] - 4 вид.
В Руделіус, ОМ Азарян, ОА Виноградов, МА Окландер, та ін.
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009
181*2009
Логістична система підприємства: [монографія]
МА Окландер
Астропринт, 2004
1782004
Контури економічної логістики: [монографія]
МА Окландер
Наукова думка, 2000
169*2000
Контуры экономической логистики: [монография]
МА Окландер
Наукова думка, 2000
1692000
Проблеми формування маркетингової системи країни: [монографія]
МА Окландер
Наукова думка, 2002
1422002
Промислова логістика:[навч. посібник]
МА Окландер, ОП Хромов
Центр навчальної літератури, 2004
1082004
Маркетингова цінова політика: [навчальний посібник]
МА Окландер, ОП Чукурна
Центр учбової літератури, 2011
104*2011
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія] / за ред. О.Г. Янкового
ОГ Янковий, ОІ Яшкіна, ТО Окландер
Атлант, 2013
77*2013
Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: [монографія]
МА Окландер, МІ Батушан
Астропринт, 2011
73*2011
Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу.
МА Окландер, ОО Романенко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
652015
Маркетинг и логистика в предпринимательстве: [монография]
МА Окландер
АП НТиЭИ, 1996
571996
Поведінка споживача
МА Окландер, ІО Жарська
Центр учбової літератури, 2014
562014
Логiстична система пiдприємства: монографiя
МА Окландер
442004
Концепция промышленной логистики
МА Окландер
Экономика Украины, 1993
401993
Lohistyka [Logistics]
MA Oklander
Tsentr navchalnoi literatury, 2008
372008
Логiстика: пiдручник
МА Окландер
352008
Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу
М Окландер
Маркетинг в Україні, 2008
332008
Логістика: [навчальний посібник]
МА Окландер
Зовнішня торгівля, 2005
302005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20