Подписаться
Коллектив кафедры маркетинга
Коллектив кафедры маркетинга
Подтвержден адрес электронной почты в домене beiti.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг: [підручник]
АФ Павленко, ІЛ Решетнікова, АВ Войчак, МА Окландер
КНЕУ, 2008
658*2008
Логістика:[підручник]
МА Окландер
Центр учбової літератури, 2008
2852008
Логістична система підприємства: [монографія]
МА Окландер
Астропринт, 2004
2042004
Маркетинг: [підручник] - 4 вид.
В Руделіус, ОМ Азарян, ОА Виноградов, МА Окландер, та ін.
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2009
203*2009
Контури економічної логістики: [монографія]
МА Окландер
Наукова думка, 2000
182*2000
Контуры экономической логистики: [монография]
МА Окландер
Наукова думка, 2000
1822000
Проблеми формування маркетингової системи країни: [монографія]
МА Окландер
Наукова думка, 2002
1492002
Маркетингова цінова політика: [навчальний посібник]
МА Окландер, ОП Чукурна
Центр учбової літератури, 2011
122*2011
Промислова логістика:[навч. посібник]
МА Окландер, ОП Хромов
Центр навчальної літератури, 2004
1162004
Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу.
МА Окландер, ОО Романенко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
892015
Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: [монографія]
МА Окландер, МІ Батушан
Астропринт, 2011
89*2011
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія] / за ред. О.Г. Янкового
ОГ Янковий, ОІ Яшкіна, ТО Окландер
Атлант, 2013
86*2013
Поведінка споживача
МА Окландер, ІО Жарська
Центр учбової літератури, 2014
662014
Маркетинг и логистика в предпринимательстве: [монография]
МА Окландер
АП НТиЭИ, 1996
581996
Логiстична система пiдприємства: монографiя
МА Окландер
472004
Маркетингова товарна політика
МА Окландер, МВ Кірносова
Навч. посіб.–К.: Центр учбової літератури, 2017
402017
Комплекс інтернет-комунікацій у маркетингу
М Окландер
Маркетинг в Україні, 2008
402008
Концепция промышленной логистики
МА Окландер
Экономика Украины, 1993
401993
Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг
ТО Окландер
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2011
392011
Lohistyka [Logistics]
MA Oklander
Tsentr navchalnoi literatury, 2008
392008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20