Ольга Андріївна Федій, Ольга Федий, Olga Fediy,orcid.org/0000-0002-9988-7929
Ольга Андріївна Федій, Ольга Федий, Olga Fediy,orcid.org/0000-0002-9988-7929
ПНПУ імені. В.Г. Короленка, завідувач кафедри початкової освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Естетотерапія
О Федій
1002007
Естетотерапія
О Федій
1002007
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
292009
Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: 13.00. 04 …
ОА Федій
Полтава.–2010.–500 с, 2010
142010
Естетотерапія: навч. посіб./ОА Федій.–2-ге вид., перероб. та доп
О Федій
К.: Центр учбової літератури, 2012
102012
Функціонально-процесуальні засади естетотерапевтичної компетентності сучасного педагога
О Федій
82011
Методичний посібник щодо підготовки і захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Секція географії
ЛМ Булава, ЛМ Кушнір, ОА Федій
Полтава: ПОЦН-ТТУМ 3 (6), 2008
72008
Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
ОА Федій
Педагогічні науки. 2009. № 11 (174), 282-292, 2009
52009
Пісочна терапія у просторі професійної діяльності сучасного вчителя початкових класів
ОА Федій
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 96-101, 2009
52009
Підготовка студентів педагогічних інститутів до естетичного виховання дітей 6-7 років
ОА Федій
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04―Теорія та методика професійної …, 1996
51996
Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естотерапії
ЮГ Степура
32016
Естетотерапевтичний дискурс ідеї людиноцентризму в сучасному освітньому просторі
О Федій
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
32013
Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи
ОА Федій
ScienceRise 2 (5 (19)), 2016
22016
Поняття «тривалість життя населення» як демографічний компонент шкільної географічної освіти
О Топузов, О Федій
Освітній вимір 40, 145-151, 2014
22014
Естетотерапія мистецькими засобами у професійній підготовці педагога
О Федій
22011
Природні засоби естетотерапії у професійній діяльності сучасного вчителя
ОА Федій
СумДПУ імені АС Макаренка, 2009
22009
Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід
О Федій
Імідж сучасного педагога, 99, 2009
22009
Лялькотерапія у професійній діяльності педагога
О Федій
22009
Естетотерапевтична концепція гуманної педагогіки
О Федій
22009
Педагогічна спадщина Антона Макаренка у світлі сучасних ідей естетотерапії
О Федій
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20