Подписаться
Ольга Андріївна Федій, Ольга Федий, Olga Fediy,orcid.org/0000-0002-9988-7929
Ольга Андріївна Федій, Ольга Федий, Olga Fediy,orcid.org/0000-0002-9988-7929
ПНПУ імені. В.Г. Короленка, завідувач кафедри початкової освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Естетотерапія
О Федій
852007
Естетотерапія
О Федій
852007
Естетотерапія: навч. посіб./ОА Федій.–2-ге вид., перероб. та доп
О Федій
К.: Центр учбової літератури, 2012
572012
Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія і практика: монографія
ОА Федій
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2009
502009
Теорія і практика підготовки педагогів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 04
ОА Федій
Полтава.–2010.–500 с, 2010
162010
Естетотерапія [навч. посібник]⁄ Ольга Андріївна Федій
ОА Федій
К.: Центр учбової літератури, 2007
132007
Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога
ОА Федій
ВІСНИК, 282, 2009
112009
Пісочна терапія у просторі професійної діяльності сучасного вчителя початкових класів
ОА Федій
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 96-101, 2009
112009
Функціонально-процесуальні засади естетотерапевтичної компетентності сучасного педагога
ОА Федій
Редакційна колегія, 380, 2011
92011
Pedagogical Conditions for Digital Citizenship Formation among Primary School Pupils
O Fediy, L Protsai, N Gibalova
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 13 (3), 95-115, 2021
72021
Лялькотерапія у професійній діяльності педагога
О Федій
72009
Методичний посібник щодо підготовки і захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Секція географії
ЛМ Булава, ЛМ Кушнір, ОА Федій
Полтава: ПОЦН-ТТУМ 3 (6), 2008
72008
Підготовка студентів педагогічних інститутів до естетичного виховання дітей 6-7 років
ОА Федій
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04―Теорія та методика професійної …, 1996
71996
Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естотерапії
ЮГ Степура
5
Формування емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі психолого-педагогічної підготовки
ТМ Роман
32016
Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища початкової школи
ОА Федій
ScienceRise 2 (5 (19)), 65-69, 2016
32016
Поняття «тривалість життя населення» як демографічний компонент шкільної географічної освіти
О Топузов, О Федій
Educational Dimension 40, 145-151, 2014
32014
Естетотерапевтичний дискурс ідеї людиноцентризму в сучасному освітньому просторі
О Федій
Педагогічні науки, 13-20, 2013
32013
Естетотерапія у парадигмальному просторі базових освітніх моделей
О Федій
Педагогічні науки, 60-66, 2011
32011
Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід
ОА Федій
Імідж сучасного педагога, 99, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20