Follow
Наталія Кириченко
Наталія Кириченко
СумДУ, медичний інститут, кафедра внутріщньої медицини, з центром респіраторної медицини
Verified email at med.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Гіперлептинемія як посередник між ожиріням і бронхіальною астмою
ГА Фадєєва, ЛН Приступа
Видавництво журналу Астма та алергія, 2008
10*2008
Вплив поліморфізму генів β1-адренорецепторів та α-субодиниці g-білка на ризик розвитку аліментарного ожиріння (огляд літератури)
ЛН Приступа, ІО Дудченко
Сумський державний університет, 2013
62013
Ефективність інтерактивного методу мозкового штурму при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарній інтеграції
НМ Кириченко, ОМ Панько
Архів клінічної медицини, 105-110, 2013
32013
Ефективність L-аргініну у комлексному лікуванні загострення хронічного панкреатиту
ВФ Орловський, НМ Кириченко
32011
Стан клітинного імунітету у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки та його корекція поліоксидонієм
НМ Кириченко
Видавництво СумДУ, 2005
32005
Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва, АВ Рогожин
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, 2019
22019
Особенности обмена адипокинов у женщин с артериальной гипертензией и ожирением в зависимости от состояния диастолической функции левого желудочка
НМ Кириченко
Family medicine, 87-90, 2019
12019
Вплив інсулінорезистентності на судинне ремоделювання при коморбідності артеріальної гіпертензії та ожиріння
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва
Сімейна медицина.—2019, 5-6, 2019
12019
The possibility of correcting of structural and functional state of target organs in patients with hypertension and obesity
MN Kochueva, AS Shalimova, VA Suhonos, VG Psareva, NN Kirichenko
British Journal of Science, Education and Culture, 308, 2014
12014
Порівняння особливостей діагностики сімейного туберкульозу
ІД Дужий, НМ Кириченко, ВВ Глиненко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 49-53, 2023
2023
Динаміка захворюваності на туберкульоз у Сумській області
ІД Дужий, ГП Олещенко, НМ Кириченко, ВВ Глиненко
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 93-97, 2023
2023
Особливості оперативного лікування сімейного туберкульозу
ІД Дужий, ЮЮ Шевченко, ІЯ Гресько, НМ Кириченко
ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені ВТ Зайцева НАМН України», 2023
2023
Внутрішня медицина. Розділ" Кардіологія"
ЛН Приступа, ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ОС Погорєлова, ...
Сумський державний університет, 2021
2021
Спосіб ранньої діагностики істинної резистентності до антигіпертензивної терапії у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім ожирінням
ВГ Псарьова, ВГ Псарева, ММ Кочуєва, НМ Кириченко, НН Кириченко, ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Спосіб діагностики артеріальної гіпертензії у пацієнтів з різною масою тіла
ВГ Псарьова, ММ Кочуєва, НМ Кириченко, ІО Моісеєнко, ГА Фадєєва, ...
Український інститут інтелектуальної власності, 2020
2020
Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу
НМ Кириченко
Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська обласна …, 2020
2020
Асоціація діастолічної функції лівого шлуночка серця з індексом маси тіла у жінок 40–60 років зі збереженою фракцією викиду
НМ Кириченко, НО Ополонська, ОВ Степанець
Здоров'я жінки, 35-38, 2019
2019
Влияние инсулинорезистентности на сосудистое ремоделирование при коморбидности артериальной гипертензии и ожирения
ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ММ Кочуєва
Family medicine, 74-76, 2019
2019
Особливості нейрогуморального статусу у жінок з артеріальною гіпертензією та діастолічною дисфункцією залежно від маси тіла
НМ Кириченко
Здоров'я жінки, 64-67, 2019
2019
Особенности липидного профиля при различной активности компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением
ММ Кочуєва, ВГ Псарьова, НМ Кириченко, ЛА Рубан, ГІ Кочуєв, ...
Family medicine, 80-83, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20