Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O. G., ORCID 0000
Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O. G., ORCID 0000
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Философия: учебник
ОГ Данильян
М.: Изд-во Эксмо, 2005
231*2005
Філософія історії : підручник
ІВ Бойченко, МІ Горлач, ОГ Данільян, та ін.
Харків : Прапор, 2006
158*2006
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1472002
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань
Х.: ХВУ 285, 2002
692002
Філософія: підручник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2010
67*2010
Правове виховання в сучаній Україні : монографія / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
61*2010
Основи філософії : [навч. посіб.]
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2003
61*2003
Філософія: Підруч. для вищої школи/ВГ Кремень (заг. ред.), МІ Горлач (заг. ред.).–3. вид., перероб. та доп
Афанасенко, Горлач, Данільян, ін.
Х.: Прапор, 2004
56*2004
Современный словарь по общественным наукам / Под ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский
М.: Изд-во "ЭКСМО", 2005
52*2005
Религиоведение: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Москва : Эксмо, 2005
48*2005
Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв'язання : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 Соц. філософія та філософія історії
ОГ Даніл’ян
Харк. військ. ун-т, 1998
47*1998
Filosofiia
OH Danylian, OP Dzoban
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2014
44*2014
Конституційно-правові засади становлення української державності
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, ОГ Данильян, ІВ Яковюк, ОВ Петришин
Х.: Право, 14, 2003
44*2003
Философия права под ред ОГ Данильяна
ОГ Данильян, ЛД Байрачная, СИ Максимов
42*2005
Деякі причини, що впливають на формування правової культури в перехідному суспільстві
ОГ Данильян
Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб., С. 145–153., 2004
42*2004
Філософія: підруч. для вищої школи/Василь Григорович Кремень (заг. ред.), Микола Іванович Горлач (заг. ред.).–3 вид., перероб. та допов
ВС Афанасенко, МІ Горлач, ОГ Данільян, ін.
Харків: Прапор, 2004
40*2004
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
39*2009
Національна безпека України в етно-ментальному та міжнародному вимірах: монографія
ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, НІ Моісеєва
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, НІ Моїсеєва–Х, 2004
35*2004
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
32*2014
Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія
ОГ Данильян
Харків : Право, 2008
32*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20