Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O.G., ORCID 0000
Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O.G., ORCID 0000
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія права: навч. посібник/за ред
ОГ Данильян, ЛД Байрачна, СІ Максимов
ОГ Данильяна. Харків: Право, 2009
207*2009
National Security of Ukraine: Essence, Structure and Directions of implementation
O Danilian, O Dzoban, M Panov
Teaching Book/Kharkiv: Folio, 223, 2002
200*2002
Філософія історії : підручник
ІВ Бойченко, МІ Горлач, ОГ Данільян, та ін.
Київ, Знання; Харків, Прапор, 2006
186*2006
Философия
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Эксмо, 2009
134*2009
Філософія: підручник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2010
94*2010
Основи філософії : [навч. посіб.]
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2003
842003
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань
Х.: ХВУ 285, 2002
762002
Правове виховання в сучаній Україні : монографія / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
69*2010
Религиоведение: учебник.–2-е изд., перераб. и доп
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
М.: ИНФРА-М 2, 50, 2013
68*2013
Современный словарь по общественным наукам / Под ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский
М.: Изд-во "ЭКСМО", 2005
66*2005
Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв'язання : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 Соц. філософія та філософія історії
ОГ Даніл’ян
Харк. військ. ун-т, 1998
49*1998
Філософія: підруч. для вищої школи/Василь Григорович Кремень (заг. ред.), Микола Іванович Горлач (заг. ред.).–3 вид., перероб. та допов
ВС Афанасенко, МІ Горлач, ОГ Данільян, ін.
Харків: Прапор, 2004
47*2004
Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini: monohrafiia [Legal education in modern Ukraine: monograph]
AP Hetman, LM Herasina, OH Danylian
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2010
44*2010
Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб.
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків : Право, 2017
42*2017
Philosophy of law
OG Danilyan, LD Ravine, SI Maximov
M.: Eksmo, 2005
41*2005
Культурология: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
М.: ИНФРА-М, 2013
39*2013
Інформаційне суспільство: морально-етичний дискурс
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Інформація і право, 16-25, 2014
38*2014
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
35*2009
Теоретико-методологічні проблеми захисту прав людини в сучасному суспільстві
ОГ Данильян
Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
33*2013
Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія
ОГ Данильян
Харків : Право, 2008
32*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20