Подписаться
Олег Геннадійович Данильян,  Oleg  Danilyan (ORCID ID:0000-0001-5308-4664, ROR 05grw1m33)
Олег Геннадійович Данильян, Oleg Danilyan (ORCID ID:0000-0001-5308-4664, ROR 05grw1m33)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Философия
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Эксмо, 2009
402*2009
Філософія історії : підручник
ІВ Бойченко, МІ Горлач, ОГ Данільян, та ін.
Київ, Знання; Харків, Прапор, 2006
235*2006
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
2032002
Філософія: підручник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2010
151*2010
Основи філософії : [навч. посіб.]
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2003
147*2003
Правове виховання в сучаній Україні : монографія / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
111*2010
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань
Х.: ХВУ 285, 2002
972002
Современный словарь по общественным наукам / Под ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский
М.: Изд-во "ЭКСМО", 2005
92*2005
Metodolohiia naukovykh doslidzhen
OH Danylian, OP Dzoban
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2019
90*2019
Религиоведение: учебник.–2-е изд., перераб. и доп
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
М.: ИНФРА-М 2, 50, 2013
87*2013
Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб.
ОГ Данильян, ОП Дзьобань
Харків : Право, 2017
742017
Philosophy of law
OG Danilyan, LD Ravine, SI Maximov
M.: Eksmo, 2005
73*2005
Інформаційна картина світу як соціокультурна реальність
ОГ Данильян, ОП Дзьобань, АП Дзебань
62*2013
Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini: monohrafiia [Legal education in modern Ukraine: monograph]
AP Hetman, LM Herasina, OH Danylian
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2010
62*2010
Філософія: підруч. для вищої школи/Василь Григорович Кремень (заг. ред.), Микола Іванович Горлач (заг. ред.).–3 вид., перероб. та допов
ВС Афанасенко, МІ Горлач, ОГ Данільян, ін.
Харків: Прапор, 2004
60*2004
Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв'язання : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 Соц. філософія та філософія історії
ОГ Даніл’ян
Харк. військ. ун-т, 1998
57*1998
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
53*2009
Особливості організації та управління правовим вихованням у перехідному суспільстві
ОГ Данильян
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
52*2012
Filosofiia
OH Danylian, OP Dzoban
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2014
50*2014
Деякі проблеми формування правової культури в сучасній Україні
ОГ Данильян
Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи …, 2009
49*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20