Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O. G., ORCID 0000
Данильян Олег Геннадійович, Danilyan O. G., ORCID 0000
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Философия: учебник
ОГ Данильян
М.: Изд-во Эксмо, 2005
257*2005
Філософія історії : підручник
ІВ Бойченко, МІ Горлач, ОГ Данільян, та ін.
Харків : Прапор, 2006
167*2006
Національна безпека України: структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань, МІ Панов
Харків: Фоліо, 3-22, 2002
1512002
Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації
ОГ Данільян, ОП Дзьобань
Х.: ХВУ 285, 2002
742002
Філософія: підручник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2010
712010
Правове виховання в сучаній Україні : монографія / за ред. ВЯ Тація, АП Гетьмана, ОГ Данильяна
П виховання в сучасній Україні
Х.: Право 368, 2010
64*2010
Філософія права: навч. посібник/за ред
ОГ Данильян, ЛД Байрачна, СІ Максимов
ОГ Данильяна. Харків: Право, 2009
63*2009
Основи філософії : [навч. посіб.]
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Харків : Право, 2003
63*2003
Современный словарь по общественным наукам / Под ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова
ОГ Данильян, АП Дзебань, ЮЮ Калиновский
М.: Изд-во "ЭКСМО", 2005
61*2005
Специфіка формування правової культури в транзитивному суспільстві
ОГ Данильян
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна …, 2006
53*2006
Религиоведение: учебник
ОГ Данильян, ВМ Тараненко
Москва : Эксмо, 2005
53*2005
Філософія: підруч. для вищої школи/Василь Григорович Кремень (заг. ред.), Микола Іванович Горлач (заг. ред.).–3 вид., перероб. та допов
ВС Афанасенко, МІ Горлач, ОГ Данільян, ін.
Харків: Прапор, 2004
52*2004
Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв'язання : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 Соц. філософія та філософія історії
ОГ Даніл’ян
Харк. військ. ун-т, 1998
48*1998
Filosofiia
OH Danylian, OP Dzoban
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2014
47*2014
Філософія: Підруч. для вищої школи/ВГ Кремень (заг. ред.), МІ Горлач (заг. ред.).–3. вид., перероб. та доп
Афанасенко, Горлач, Данільян, ін.
Х.: Прапор, 2004
45*2004
Деякі причини, що впливають на формування правової культури в перехідному суспільстві
ОГ Данильян
Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб., С. 145–153., 2004
43*2004
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
42*2009
Культурология: учебник
ОГ Данильян
Текст: электронный.-URL: http://znanium. com/catalog/product/344992 …, 2013
40*2013
Конституційно-правові засади становлення української державності
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, ОГ Данильян, ІВ Яковюк, ОВ Петришин
Х.: Право, 14, 2003
39*2003
Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini: monohrafiia [Legal education in modern Ukraine: monograph]
AP Hetman, LM Herasina, OH Danylian
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2010
38*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20