Oksana Alpatova
Oksana Alpatova
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Seasonal changes of abundance and species richness of testate amoebae (Testacealobosea, Testaceafilosea) in the River Gujva (Dnieper River basin).
ON Alpatova
Vestnik Zoologii 44 (6), 525-532, 2010
32010
Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) Житомирського та Київського Полісся (фауна, таксономія, екологія)
ОМ Алпатова
Національна академія наук України інститут зоології імені ІІ Шмальгаузена, 2012
22012
Новые для фауны Украины вид и подвиды раковинных амеб (Testacealobosea, Arcellidae)
ОН Алпатова
Вестник зоологии, 2009
22009
Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся
ОМ Алпатова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Сезонная динамика раковинных амеб (testacealobosea; testaceafilosea) в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Украина)
ОМ Алпатова
12011
Сезонные изменения численности и видового богатства раковинных амеб (Testacealobosea, Testaceafilosea) в р. Гуйва (бассейн Днепра)
ОН Алпатова
Вестник зоологии, 2010
12010
Гетеротрофні джгутикові річки Уж, їх сезонна динаміка, таксономічна та трофічна структури
СЮ Шевчук, АМ Гарлінська, ОМ Алпатова
Biology & ecology scientific journal 5 (2), 118-124, 2019
2019
Особливості будови, поширення та екології Physa Skinneri Taylor, 1954 в Україні
АМ Гарлінська, ОМ Алпатова, СЮ Шевчук
Biology & ecology scientific journal 5 (2), 113-118, 2019
2019
ГЕТЕРОТРОФНІ ДЖГУТИКОВІ РІЧКИ УЖ, ЇХ СЕЗОННА ДИНАМІКА, ТАКСОНОМІЧНА ТА ТРОФІЧНА СТРУКТУРИ
S Shevchuk, A Garlinska, O Alpatova
Біологія та екологія 5 (2), 143-149, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЇ PHYSA SKINNERI TAYLOR, 1954 В УКРАЇНІ
A Garlinska, O Alpatova, S Shevchuk
Біологія та екологія 5 (2), 138-142, 2019
2019
Репродуктивний потенціал калюжниць (Mollusca, Viviparidae) українського Полісся
ОІ Уваєва, ОМ Алпатова, РП Власенко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 154-159, 2019
2019
Seasonal Changes in the Density and Species Diversity of Testate Amoebae in the Teteriv River (the Town of Zhytomyr)
OM Alpatova, AM Garlinska, NS Bordyug
Hydrobiological Journal 55 (1), 2019
2019
Общая гидробиология
ЛН Зуб, МС Прокопук, ЮВ Погорелова
Гидробиологический журнал 54 (6), 2018
2018
The Methodology of Professional Competencies Formation for The Specialists in Environmental Monitoring on the Basis of Synergistic Pedagogics
N Bordiug, O Alpatova, O Ishchuk, M Svitelskyi, V Smagly
Edukacja-Technika-Informatyka 9 (1), 197-201, 2018
2018
Особливості розмноження та живлення нутрії (Myocastor coypus) на Житомирщині
A Garlinska, N Romaniuk, O Alpatova, R Vlasenko
Lesya Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin …, 2017
2017
Cоціально-екологічне замовлення суспільства на підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля
НС Бордюг, НМ Рідей, ОМ Алпатова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2017
2017
NATALIA BORDIUH, MARGARYTA RADOMSKA 2
O ALPATOVA, O ISHCHUK
EDUCATION–TECHNOLOGY–COMPUTER SCIENCE, 74, 2016
2016
Особливості розмноження та живлення нутрії (Myocastor coypus) на Житомирщині
АМ Гарлінська, НС Романюк
Біологічні дослідження–2016: Збірник наукових праць, 150-152, 2016
2016
Нові для фауни України види черепашкових амеб та гетеротрофних джгутикових
ОМ Алпатова, СЮ Шевчук
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
The development of information competences for environmental monitoring in students of Ukrainian universities
N Bordiuh, M Radomska, O Alpatova, O Ishchuk
Edukacja-Technika-Informatyka 7 (1), 74-79, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20