Наталія Бугас (Bugas N)
Наталія Бугас (Bugas N)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансова стійкість підприємств як передумова їх ефективного функціонування і розвитку
НВ Бугас
Економіка і держава, 27-31, 2005
192005
Бюджетування як ефективний інструмент управління витратами
НВ Бугас
Бізнес Інформ, 190-193, 2012
152012
Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств
НВ Бугас, ЗР Дякович
Інвестиції: практика та досвід, 67-71, 2016
42016
Аналіз факторів, що впливають на формування асортименту
НВ Бугас, ЮО Панченко
Ефективна економіка, 2013
42013
Удосконалення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на підприємстві
ЄО Кіцела, НВ Бугас
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
32016
Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції сільського господарства
НВ Бугас, ТІ Вовк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 153-161, 2014
32014
Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування
ІД П’ятничук
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2014
22014
Основні функції та завдання пенсійного забезпечення у фінансовій системі України
НВ Бугас, КВ Палькевич
Ефективна економіка, 2013
22013
Бюджетування як спосіб управління розвитком підприємства
НВ Бугас
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2012
22012
Маркетингова стратегія в виробництві і просування хлібобулочної продукції (на прикладі київського регіонального ринку)
НВ Бугас, ОЮ Антоненко
Ефективна економіка, 2014
12014
Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні
НВ Бугас, ІС Богданець
Технології та дизайн, 2014
12014
Визначення ефективності використання виробничого потенціалу промислового підприємства
НВ Бугас
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2013
12013
Особливості бюджетного управління на підприємствах
НВ Бугас, ЛМ Гамза
Економічний форум, 2012
12012
Формування наукового потенціалу інноваційного розвитку вищої освіти
НВ Бугас, ВВ Бугас
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2016
2016
Формування та реалізація інноваційної політики підприємства
КО Канунікова, НВ Бугас
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Міжнародні стандарти обслуговування в готельно-ресторанному бізнесі
МС Бігун, НВ Бугас
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
2016
Управління конкурентоспроможністю підприємства в нестабільному ринковому середовищі
НВ Бугас, О Босецька
Ефективна економіка, 2015
2015
Процес управління підприємством в умовах адаптації до ринку
НВ Бугас, ОГ Довгопол
Економічний простір, 195-203, 2015
2015
Експортний потенціал у системі зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства
НВ Бугас, ЮА Пилипенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
2015
Експортний потенціал у системі зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства
НВ Бугас, ЮА Пилипенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20