Сергій Рилєєв
Сергій Рилєєв
ЧТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки корпоративної ефективності
ГЙ Островська
Світ фінансів, 106-117, 2017
142017
Управлінський аналіз як функція обліково-аналітичної системи
НВ Скрипник, СВ Рилєєв
Інноваційна економіка, 283-288, 2013
122013
Роль політики управління оборотними активами в системі фінансового менеджменту підприємства
СВ Рилєєв, СМ Юрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
122009
Організація обліку за центрами відповідальності на торговельних підприємствах
СВ Рилєєв, СВ Чорна
Економіка і організація управління, 74-79, 2008
82008
Облік і аналіз реальних інвестицій підприємств: управлінський аспект
СВ Рилєєв
К., 2006.–20 с, 2006
72006
Нематеріальні активи: окремі нормативно-правові аспекти обліку
СВ Рилєєв, АЛ Романчук
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2013
62013
Удосконалення обліку основних засобів в системі управління матеріально-технічною базою підприємства
СВ Рилєєв, МІ Шкробанець
Формування ринкових відносин в Україні, 23-26, 2009
62009
Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту
МВ Болдуєв, ЛН Сергєєва
Бізнес Інформ, 139-142, 2012
52012
Удосконалення обліку і розробка системи контролю та аналізу виробничих запасів підприємства
ОВ Глібка, СВ Рилєєв
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Чернівці, 56-59, 2006
52006
Інвестиційна привабливість: види та підходи до її оцінки
СВ Рилєєв, АЛ Романчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
42013
Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовими результатами підприємства/С. В.. Рилєєв, ДО Харинович
СВ Рилєєв
Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив, 56-58, 2014
32014
Основні засоби як облікова категорія: вітчизняний та зарубіжний досвід
СВ Рилєєв, НВ Скрипник
Інноваційна економіка. - Режим доступу :, 259-261, 2012
32012
Statystychno-ekonomichnyi analiz oborotnykh aktyviv u zapasakh tovarno-materialnykh tsinnostei kharchovoi promyslovosti [Statistical and economic analysis of circulating assets …
SV Rylieiev, SM Yurii
Oblik, analiz, audit–Accounting, analysis, audit, 21-28, 2011
32011
Management analysis in the accounting and analytical complex of agricultural enterprises
SV Rylieiev
Visnyk Chernivets' koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu KNTEU [Bulletin …, 2017
22017
Teoretyko-metodolohichni aspekty systemnoho [Theoretic-methodologic aspects of systemnoho analysis] Ekonomichnyi forum, 2, 247-256. р
SV Rylieiev
Ukr, 2014
22014
Intangible assets: separate regulatory aspects
SV Rylieiev, AL Romanchuk
Naukovyj visnyk Bukovyns' koho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho …, 2013
22013
Статистично-економічний аналіз оборотних активів у запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості: регіональний аспект
СВ Рилєєв, СМ Юрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
22012
Ефективність використання оборотних активів харчової промисловості: регіональний аспект
СВ Рилєєв, СМ Юрій
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки …, 2011
2*2011
Програмно-цільовий метод як інструмент виконання бюджетів різних рівнів
СВ Рилєєв, ОІ Чередарик
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
22009
Фінансова звітність суб'єктів державного сектору в системі інформаційного забезпечення аналізу
АЛ Романчук, СВ Рилєєв
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20