Інна Бабій
Інна Бабій
доцент кафедри спеціальної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions
I Maksymchuk, A Sitovskyi, I Savchuk, B Maksymchuk, V Frytsiuk, ...
Journal of Physical Education and Sport 18 (2), 810-815, 2018
572018
The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children
L Behas, B Maksymchuk, I Babii, S Tsymbal-Slatvinska, N Golub, V Golub, ...
Journal of Physical Education and Sport 19, 1333-1340, 2019
342019
Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління (історичний аспект)
ІВ Бабій
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО Сухомлинського, 2013
62013
Духовно-моральне виховання в історико-педагогічній ретроспективі (XVIIIстоліття)
І Бабій
Рідна школа, 68-70, 2008
52008
ЗАСОБИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ
ІВ Бабій
Науковий вісник МНУ імені ВО Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки», 2014
42014
Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки
ІВ Бабій
«Видавництво “Науковий світ”»®, 2012
42012
До визначення сутності поняття «моральне виховання»
І Бабій
Рідна шк, 38-41, 2009
42009
Моральне виховання дошкільників засобами народної педагогіки
І Бабій
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 9-15, 2009
42009
Теорія і практика арт-терапії
ІВ Бабій
АЛМІ, 2014
32014
Технологія морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки
І Бабій
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 151-157, 2013
32013
Образотворча діяльність як засіб сенсорного розвитку дітей
І Бабій
ББК 74.200. 523я431 Г 91, 13, 2015
22015
Моральне виховання особистості
ІМ Бабій
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 19-22, 2009
22009
Організація приватної дошкільної освіти
ІВ Бабій
12014
Ідеї Василя Сухомлинського щодо морального виховання особистості
ІВ Бабій
Педагогічний дискурс, 25-28, 2011
12011
Генеза розвитку проблеми морального виховання дошкільників засобами народної педагогіки
ІВ Бабій
Наук. зап. Психолого-педагогічні науки/Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя …, 2009
12009
Духовно-моральне виховання особистості
І Бабій
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 138-142, 2007
12007
Народна педагогіка про мету, зміст і засоби морального виховання старших дошкільників.
ІВ Бабій
Вісник інституту розвитку дитини. Вип 8, 35-40, 0
1
Problems of valeological education in the framework of the systemic approach
ГВ Бучківська, ІІ Демченко, ІВ Бабій, АС Нікітенко, ММ Балух, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2020
2020
Проблеми валеологічної освіти в рамках системного підходу
ГВ Бучківська, ІІ Демченко, ІВ Бабій, АС Нікітенко, ММ Балух, ...
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
2020
Інтеграція мігрантів у міський простір як складова «дипломатії міста»(на прикладі польських міст).
І Бабій
Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини, 46-49, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20