Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правове виховання в сучасній Україні /монографія
ОГДЗВЯТ АП Гетьман, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 368, 2010
132*2010
Соціологія
ВГ Городяненко, ЛМ Герасіна
К.: Знання, 2005
872005
Вибрані наукові праці з проблем правознавства
МІ Панов, ЛМ Герасіна
К.: Ін Юре, 2010
862010
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
692001
Політична енциклопедія
Ю Левенець, Ю Шаповал, Л Герасіна
Політична енциклопедія /редкол - Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст …, 2011
67*2011
Полiтологiчний енциклопедичний словник
ВЛПЗМПТ Л.М. Герасіна
Х.: "Право", 2015
45*2015
Правосвідомість та правова культура як об’єкти філософсько-правового дискурсу: монографія/ЛМ Герасіна, ЮЮ Калиновський, МІ Панов та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава …
ЮЮ Калиновський, та ін.
Х.: Право, 2009
44*2009
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
39*2009
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
392002
Громадянське суспiльство: полiтичнi та соцiально-правовi проблеми розвитку: монографiя; за ред. МП Требiна
ГЮ Васильєв, ВД Воднiк, ЛМ Герасіна, та iн.
35*2013
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
ЛМ Герасiна, ВМ Крівцова
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005
34*2005
Современная высшая школа в условиях реформации образования: моногр.
ЛН Герасина
Харьков:, 1993
33*1993
Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс
ЛН Герасина, НИ Панов
Право и политика 2999, 20-24, 2000
282000
Правове виховання в сучаснiй Українi: моногр. 2-ге вид. доп. За ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна.
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
Право, 2013
27*2013
Конституційно-правові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, О Данільян, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 2003
25*2003
Обновление современной высшей школы в контексте глобальных проблем образования: дис.… д-ра социол. наук: 22.00. 06/Герасина Людмила Николаевна
ЛН Герасина
Харьков, 1994
25*1994
Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія/Ред. ЛМ Герасіна, ОГ Данильян
МІ Панов
Х.: Право 320, 2008
24*2008
Сущность родового понятия «насилие» в социолого-правовой, политологической и конфликтологической интерпретации
ЛН Герасина
Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю: зб. матеріалів наук.-практ …, 2001
24*2001
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акта., 1998
241998
Некласичні» принципи функціонування освіти як соціальні константи, що забезпечують її керованість
ЛМ Герасіна
Педагогіка і психологія, 43-48, 2002
23*2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20