Подписаться
Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна.
Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціологія
ВГ Городяненко, ЛМ Герасіна, та ін.
К.: Знання, 2005
2362005
Правове виховання в сучасній Україні /монографія
АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГЗТВЯ Данильян
Х.: Право, 368, 2010
187*2010
Вибрані праці з проблем правознавства
МІ Панов, ЛМ Герасіна
Харків: Право, 2020
1262020
Політична енциклопедія
Ю Левенець, Ю Шаповал, Л Герасіна
Політична енциклопедія /редкол - Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст …, 2011
119*2011
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
842001
Современный словарь по общественным наукам
ОГ Данильян, ЛН Герасина
elibrary.ru, 2005
78*2005
Полiтологiчний енциклопедичний словник
ЛМ Герасіна, ВЛ Погрібна, П За ред. Требіна
Х.: "Право", 2015
71*2015
Громадянське суспiльство: полiтичнi та соцiально-правовi проблеми розвитку: монографiя; за ред. МП Требiна
ГЮ Васильєв, ВД Воднiк, ЛМ Герасіна, та iн.
57*2013
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
50*2009
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
ЛМ Герасіна, ВМ Крівцова
46*2005
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
46*2002
Правова i полiтична культура українського соцiуму за умов модернiзацiї полiтико-правового життя: монографiя та iн.; за ред. МП Требiна
ОО Безрук, ЛМ Герасiна, IВ Головко
45*2016
СОЦІОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ / під ред. В. Городяненка
ВГ Городяненко, ЛМ Герасіна, та ін.
– К.: “АКАДЕМВИДАВ”, 2008
43*2008
Правосвідомість та правова культура як об’єкти філософсько-правового дискурсу: монографія/ЛМ Герасіна, ЮЮ Калиновський, МІ Панов та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава …
ЛМ Герасіна, ЮЮ Калиновський, ін.
Х.: Право, 2009
42*2009
Конфліктологія: навч. посіб.
ЛМ Герасіна
Х.: Право 128, 54, 2012
39*2012
Современная высшая школа в условиях реформации образования: моногр.
ЛН Герасина
Харьков:, 1993
38*1993
Правове виховання в сучаснiй Українi: моногр. 2-ге вид. доп. За ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна.
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
Право, 2013
36*2013
Правосвідомість громадян України: стан та види деформації
МП Требін, ЛМ Гераciна
Вісник Харківського національного університету. Серія «Соціологічні …, 2009
36*2009
Конституційно-правові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, О Данільян, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 2003
34*2003
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акта., 1998
34*1998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20