Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Правове виховання в сучасній Україні /монографія
ОГДЗВЯТ АП Гетьман, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 368, 2010
121*2010
Соціологія
ВГ Городяненко, ЛМ Герасіна
К.: Знання, 2005
862005
Вибрані наукові праці з проблем правознавства
МІ Панов, ЛМ Герасіна
К.: Ін Юре, 2010
852010
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
702001
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
63*2009
Політична енциклопедія
Ю Левенець, Ю Шаповал, Л Герасіна
Політична енциклопедія /редкол - Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст …, 2011
62*2011
Полiтологiчний енциклопедичний словник
ВЛПЗМПТ Л.М. Герасіна
Х.: "Право", 2015
42*2015
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
392002
Громадянське суспiльство: полiтичнi та соцiально-правовi проблеми розвитку: монографiя; за ред. МП Требiна
ГЮ Васильєв, ВД Воднiк, ЛМ Герасіна, та iн.
34*2013
Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія/Ред. ЛМ Герасіна, ОГ Данильян
МІ Панов
Х.: Право 320, 2008
34*2008
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
ЛМ Герасiна, ВМ Крівцова
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005
34*2005
Современная высшая школа в условиях реформации образования: моногр.
ЛН Герасина
Харьков:, 1993
33*1993
Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Х.: Право, 2004
29*2004
Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс
ЛН Герасина, НИ Панов
Право и политика 2999, 20-24, 2000
282000
Правове виховання в сучаснiй Українi: моногр. 2-ге вид. доп. За ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна.
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
Право, 2013
27*2013
Конституційно-правові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, О Данільян, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 2003
25*2003
Обновление современной высшей школы в контексте глобальных проблем образования: дис.… д-ра социол. наук: 22.00. 06/Герасина Людмила Николаевна
ЛН Герасина
Харьков, 1994
25*1994
Сущность родового понятия «насилие» в социолого-правовой, политологической и конфликтологической интерпретации
ЛН Герасина
Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю: зб. матеріалів наук.-практ …, 2001
24*2001
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акта., 1998
241998
Інститут публічної влади у модерному та постмодерному науковому вимірі
ЛМ Герасіна
Державне будівництво, 2011
22*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20