Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
Герасіна Людмила Миколаївна. Herasina Liudmyla. Герасина Людмила Николаевна
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
СОЦІОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
ЛМ Герасіна, ПГ ВГ
– К.: “АКАДЕМВИДАВ”, 2008
96*2008
Вибрані наукові праці з проблем правознавства
ПМІГ ЛМ
К.: Ін Юре, 2010
792010
Правове виховання в сучасній Україні /монографія
ОГДЗВЯТ АП Гетьман, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 368, 2010
76*2010
Правова політика як універсальний феномен соціального буття
М Панов, Л Герасіна
Право України, 36-40, 2001
612001
Полiтологiчний енциклопедичний словник
ВЛПЗМПТ Л.М. Герасіна
Х.: "Право", 2015
41*2015
Конфліктологія: підручник
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Харків: Право 256, 2002
372002
Современная высшая школа в условиях реформации образования: моногр.
ЛН Герасина
Харьков:, 1993
33*1993
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності
ЛМ Герасiна, ВМ Крівцова
Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2005
28*2005
Социальная мимикрия» коррупции: политико-правовой дискурс
ЛН Герасина, НИ Панов
Право и политика 2999, 20-24, 2000
262000
Обновление современной высшей школы в контексте глобальных проблем образования: дис.… д-ра социол. наук: 22.00. 06/Герасина Людмила Николаевна
ЛН Герасина
Харьков, 1994
24*1994
Сущность родового понятия «насилие» в социолого-правовой, политологической и конфликтологической интерпретации
ЛН Герасина
Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю: зб. матеріалів наук.-практ …, 2001
21*2001
Правове виховання в сучаснiй Українi: моногр. 2-ге вид. доп. За ред. ВЯ Тацiя, АП Гетьмана, ОГ Данильяна.
АП Гетьман, ЛМ Герасiна, ОГ Данильян
Право, 2013
20*2013
Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр.
ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань, ЮЮ Калиновський, ...
Х.: Право, 59, 2009
20*2009
Некласичні» принципи функціонування освіти як соціальні константи, що забезпечують її керованість
ЛМ Герасіна
Педагогіка і психологія, 43-48, 2002
20*2002
Вища школа: реформування в демократичному суспільстві: навч. посіб
ЛМ Герасіна, АД Ятченко
X.: Акта., 1998
201998
Громадянське суспільство і колізії в процесі реалізації політичної влади
ЛМ Герасіна
Вісник Академії правових наук України Номер 3, с. 43-52, 2008
19*2008
Культура політичного вибору як елемент правосвідомості громадян
ЛМ Герасіна
видавництво" Право", 2007
19*2007
Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз
ЛМ Герасіна, МІ Панов
Х.: Право, 2004
19*2004
Конституційно-правові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, О Данільян, ЛМ Герасіна
Х.: Право, 2003
192003
Інститут публічної влади у модерному та постмодерному науковому вимірі
ЛМ Герасіна
Державне будівництво, 2011
17*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20