Наталія Юган
Наталія Юган
КНУ імені Тараса Шевченка. доцент
Verified email at knutd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аксиология времени: лингвокультурологический аспект (на материале пословиц В. Даля)
НЛ Юган
Одеський лінгвістичний вісник, 197-202, 2016
42016
Русофильство как проявление русинского национального движения в среде униатского духовенства Галичины первой половины XIX в.
ЄВ Нікольський, НЛ Юган
Русин, 72-89, 2018
12018
НАВЧАЛЬНІ ПОДКАСТИ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Н Юган
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 2021
2021
Алгоритм використання подкастів на заняттях з російської мови як іноземної
НЛ Юган
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2020
2020
Кращі університети Пекіна
НЛ Юган
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2020
2020
Створення подкастів як інноваційна методика у практиці викладання української мови як іноземної
НЛ Юган
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
2020
Використання лінгвокультурологічної дилогії в. даля в процесі навчання студентів-іноземців російської мови на початковому етапі
Е Салахатдінова, Н Юган
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2019
2019
Философско-религиозная мысль Гавриила Костельника (анализ малоизвестных и архивных источников)
ЄВ Нікольський, НЛ Юган
Русин 57, 404-419, 2019
2019
Філософсько-релігійна думка Гавриїла Костельника (аналіз маловідомих та архівних джерел)
ЄВ Нікольський, НЛ Юган
Русин 57, 2019
2019
Формування компетентності" критичне мислення" в українських студентів
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова
Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти-ІІІ, 2019
2019
Информационно-коммуникативные технологии в практике преподавания литературы студентам-иностранцам
НЛ Юган
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2019
2019
Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж)
НЛ Юган
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, 202–215 …, 2019
2019
Русофільство як прояв русинського національного руху в середовищі уніатського духовенства Галичини першої половини XIX ст.
ЄВ Нікольський, НЛ Юган
Русин, 2018
2018
Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження
СЄ Дворянчикова, НЛ Юган
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2018
2018
Мелодраматичні засоби та прийоми у п’єсах сучасних українських драматургів.
НЛ Юган
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Міфологема графа Дракули в сучасній англомовній літературі
НЛ Юган, КО Голубнича
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Лінгвокультурологічний підхід в курсі російської мови як іноземної під час навчання студентів-медиків
НЛ Юган
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
НЛ Юган
Р–88 Русский язык как иностранный в современных социокультурных условиях …, 2017
2017
Интегрированные курсы русского языка и литературы в системе языковой подготовки студентов-иностранцев
Н Юган, Н Юган
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016
2016
Деривационные особенности глагола иметь в Толковом словаре живого великорусского языка ВИ Даля
НЛ Юган
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 61-64, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20