Наталія Юган
Наталія Юган
КНУ імені Тараса Шевченка. доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аксиология времени: лингвокультурологический аспект (на материале пословиц В. Даля)
НЛ Юган
Одеський лінгвістичний вісник, 197-202, 2016
32016
Створення подкастів як інноваційна методика у практиці викладання української мови як іноземної
НЛ Юган
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
2020
Використання лінгвокультурологічної дилогії в. даля в процесі навчання студентів-іноземців російської мови на початковому етапі
Е Салахатдінова, Н Юган
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі …, 2019
2019
Формування компетентності" критичне мислення" в українських студентів
НЛ Юган, СЄ Дворянчикова
Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти-ІІІ, 2019
2019
Информационно-коммуникативные технологии в практике преподавания литературы студентам-иностранцам
НЛ Юган
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2019
2019
Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж)
НЛ Юган
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки, 202–215 …, 2019
2019
Навчання критичного мислення в українських вишах: освітні тренди та виклики впровадження
СЄ Дворянчикова, НЛ Юган
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2018
2018
Мелодраматичні засоби та прийоми у п’єсах сучасних українських драматургів.
НЛ Юган
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
2018
Міфологема графа Дракули в сучасній англомовній літературі
НЛ Юган, КО Голубнича
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
2018
Лінгвокультурологічний підхід в курсі російської мови як іноземної під час навчання студентів-медиків
НЛ Юган
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
НЛ Юган
Р–88 Русский язык как иностранный в современных социокультурных условиях …, 2017
2017
Деривационные особенности глагола иметь в Толковом словаре живого великорусского языка ВИ Даля
НЛ Юган
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 61-64, 2016
2016
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ В «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» ВИ ДАЛЯ
НЛ Юган
Одеський лінгвістичний вісник, 126-130, 2016
2016
Integrated courses of the Russian language in the system of language training for foreign students
НЛ Юган
Типологія та функції мовних одиниць, 184-194, 2016
2016
Лингвострановедческий аспект обучения иностранных студентов русскому языку сквозь призму лингвокультурологического наследия ВИ Даля
НЛ Юган
Одеський лінгвістичний вісник 2 (6), 157-162, 2015
2015
ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЗАЦИИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ С ПРОТОТИПАМИ–НАЗВАНИЯМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ
НЛ Юган, ЭШ Салахатдинова
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1201954, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16