Ann Napadovskaya (Ганна Нападовська)
Ann Napadovskaya (Ганна Нападовська)
Херсонський державний університет, факультет біології, географії і екології, кафедра соціально
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Integrated coastal zone management: Restrictions and priorities of development, the implementation of administrative and territorial organization reform
D Malchykova, I Gukalova, N Omelchenko, H Napadovska
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.1), 407-414, 2019
72019
Просторовий аналіз процесу об’єднання територіальних громад
ГЮ Нападовська, ІО Пилипенко
Регіон–2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2018
7*2018
Міжнародний досвід формування та просторове впорядкування територіальних громад
ГЮ Нападовська
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 2017
62017
Метод проектів як засіб модернізації навчально-виховного процесу з географії
КІ Ковальова, ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2015
32015
Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області)
ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2019
22019
Вітчизняні та закордонні підходи до дефініції поняття територіальна громада
ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2017
22017
ВІДМІНИ В УПРАВЛІННІ ВИДАМИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО ТА ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ
ГЮ Нападовська
12019
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
ГЮ Нападовська
12017
Суспільно-географічний аналіз можливості застосування складників. Формування населення в дослідженні регіональних систем типу центр-периферія
ГЮ Нападовська, ІО Пилипенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні …, 2016
12016
ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ВИКЛИКІВ
ДС Мальчикова, ІО Пилипенко, АЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2020
2020
MANAGEMENT OF RECREATIONAL RESOURCES IN LOCAL GOVERNMENT PRACTICE: ASPECTS OF INTERNATIONAL PARTNERSHIP
I Pylypenko, D Malchykova, I Gukalova, H Napadovska
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 20 (5.2), 325-332, 2020
2020
FEATURES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION (IN THE CASE OF THE KHERSON REGION)
ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2019
2019
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SURVEYING GEOLOGY AND MINING ECOLOGY MANAGEMENT, SGEM
NS Vinogradova, AV Sosnovsky, A Yerzhankyzy, Y Kakimzhanov, ...
Remote sensing 113, 120, 2018
2018
Проблеми культурної регіоналізації світу
ОВ Машкова, ГЮ Нападовська
2017
Використання інтерактивних технологій навчання в курсі регіональної економічної і соціальної географії світу
ГЮ Нападовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ В СВІТІ
ГЮ Нападовська
Редакційна колегія, 110, 2016
2016
Пріоритети розвитку і реалізація реформи територіального устрою у прибережних регіонах
ГЮ Нападовська
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ І РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ У ПРИБЕРЕЖНИХ РЕГІОНАХ Мальчикова ДС, доктор географічних наук, професор
ІО Пилипенко, НВ Омельченко, ГЮ Нападовська
Костащук ІІ, Білоус ЮО, 209, 0
Збірник навчальних програм для спеціальності 106 Географія рівня вищої освіти «Бакалавр»
ІВ Гукалова, ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, ЛМ Богадьорова, ...
Збірник навчальних програм для спеціальності 014 Середня освіта (Географія) ступеня вищої освіти «Бакалавр»
ІВ Гукалова, ІО Пилипенко, ДС Мальчикова, ЛМ Богадьорова, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20