Подписаться
Наталія Ткач, Наталья Ткач, Nataliia Tkach
Наталія Ткач, Наталья Ткач, Nataliia Tkach
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Development of the method of evaluation of the level of environmental safety of housing accommodation and its approbation
P Sankov, I Trifonov, N Tkach, V Hilov, V Bakharev, O Tretyakov, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 61-69, 2017
192017
Residential Environmental and Ecological Safety of Person
P Sankov, N Tkach, I Trifonov, I Iliev, A Blyzniuk
IJISET–International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology …, 2017
172017
Переоцінка основних засобів: нюанси обліку
НО Ткач
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
152012
Effect оf Motor Transport оn the Working Places in the Service Infrastructure (by Noise Factor and Urban Air Pollution in the Center of the Dnipro City)
PM Sankov, NO Tkach, KB Dikarev, AM Blyzniuk, BD Hvadzhaia
Science and Innovation 14 (3), 59-66, 2018
122018
Структурованість містобудівного управління територіями післявоєнного відновлення України
ІВ Поповиченко, МВ Омельяненко, ПМ Саньков, НО Ткач
The ХVII International Scientific and Practical Conference …, 2022
102022
Суть та особливості реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем
ЮІ Захаров, ПМ Саньков, ІВ Тріфонов, НО Ткач, ЛО Тьошина
Наука та інновації, 2019
62019
The content and specific features of reconstructing the residential houses of various configurations
Y Zakharov, P Sankov, I Trifonov, N Tkach, L Toshyna
Science and innovation 15 (3), 79-90, 2019
62019
Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищ них територій
НО Ткач
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних …, 2015
62015
Акустична безпека-складова частина якості міського будівництва
Ю Захаров, П Саньков, В Захаров, Н Ткач
Проблеми розвитку міського середовища, 28-35, 2010
52010
Экологический мониторинг и шумовое загрязнение урбанизированных территорий
ЕП Самойлюк, ПН Саньков, БИ Маковецкий, МЮ Трошин, ЕВ Тархова, ...
Наука і освіта/Збірка доповідей VІІІ Міжнародной науково-практичної …, 2005
52005
Деякі погляди на стан нормативного регулювання будівельної діяльності в Україні
МВ Омельяненко, ПМ Саньков, КС Харченко, ОІ Бондаренко, НО Ткач
The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and …, 2021
42021
Management of the technical condition of hydraulic structures
BI Makovetsky, PM Sankov, RB Papirnyk, NO Tkach, IV Trifonov
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1021 (1), 012022, 2021
42021
Sut ta osoblyvosti rekonstruktsii zhytlovykh budynkiv riznykh konstryktyvnykh system. Science and innovation, 15 (3)
Z Yu, P Sankov, I Trifonov, N Tkach, L Toshyna
42019
Вплив автотранспорту на робочі місця в мережі установ обслуговування (за фактором шуму й загазованості в центрі міста Дніпро)
ПМ Саньков, НО Ткач, КБ Дікарев, АМ Близнюк, БД Гваджаіа
Наука та інновації, 2018
42018
Рекомендації щодо організації екологічно безпечного розміщення місць паркування для транспортних засобів з урахуванням фактору шуму
ПМ Саньков, НО Ткач, ВС Бахарєв
Екологічна безпека, 35-42, 2014
42014
Визначення шумових характеристик і побудова карти шуму промислового підприємства
ПМ Саньков, ВМ Полторацька
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 54-61, 2017
32017
Проблеми обліку ремонтів матеріальних необоротних активів
НО Ткач
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/soc_gum/prvse/2010_3/30. pdf, 0
3
Modern smart city concept considering population safety issues
P Sankov, K Dikarev, Y Kushnir, N Tkach
International Conference BUILDING INNOVATIONS, 225-234, 2019
22019
Анализ шумозащитных свойств составных конструкций из листовых материалов
ПН Саньков, ВН Макарова, НА Ткач, БД Гваджаиа
Технологический аудит и резервы производства 6 (2 (32)), 24-28, 2016
22016
Организация безопасных условий труда по фактору шума на территориях производственных предприятий
АС Бєліков, СВ Нестеренко, НО Ткач
Міжнародний науковий журнал, 18-21, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20