Follow
Oksana Orlyk ; Орлик Оксана Володимирівна
Oksana Orlyk ; Орлик Оксана Володимирівна
Other namesOV Orlyk, OV Orlik
Odessa national economic university ; Одесский национальный экономический университет
Verified email at oneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення
ОВ Орлик
Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна …, 2014
54*2014
Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові
ОВ Орлик, OV Orlyk, ОВ Орлик
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2 (19), 222-232, 2015
50*2015
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення …, 2014
412014
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр., 250-257, 2014
412014
Інформаційні системи в сфері управління організацією
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр., 188-191, 2002
352002
Аналіз факторів впливу на економічну безпеку підприємств та методи захисту від загроз і нейтралізації їх наслідків
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
Тренди та інновації в сучасній економіці : Колективна монографія / За ред. О …, 2015
312015
Сучасні інформаційні технології в системі управління підприємством
ОВ Орлик, ОГ Єсіна
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр., 293-296, 2002
312002
Інформаційні системи як стратегічній засіб розвитку фірми
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень, 386-390, 2001
282001
Методи управління фінансово-економічною безпекою
ОВ Орлик
Сборник научных трудов SWorld 28 (1), 37-41, 2014
262014
Финансово-экономическая безопасность предприятия и принципы ее обеспечения
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
SWG imex GmbH, 2014
242014
Сучасні інформаційні технології в освіті
АА Любович, ОГ Єсіна
Інформатика та інформаційні технології: студ. наук. конф 20, 118-120, 2015
212015
Інформаційні системи в економіці
ВМ Буй
Гармонізація суспільства–новітній напрямок розвитку держави: Всеукр. наук …, 2014
21*2014
Finansovi ryzyky v systemi zabezpechennia finansovoekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Financial risks in the system of financial and economic security of the enterprise]
OV Orlyk
Innovatsiina ekonomika–Innovative economy, 5-6, 2016
192016
Фінансово-економічна безпека підприємства та підходи до її забезпечення
ОВ Орлик
Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ …, 2014
192014
Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
ОВ Орлик
Інноваційна економіка : наук.-вироб. журн., 218-223, 2016
172016
THE MECHANISM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF AN ENERPRISE AND ITS MAIN COMPONENTS
OV Orlyk
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (19), 222-232, 2015
172015
КЕЙС-МЕТОДІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ВНЗ
ОВ Орлик
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск …, 2012
172012
Напрямки формування надійної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
ББК 65.9 (4Укр)-2я43 С69, 306, 2014
162014
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: vlastyvosti, stratehiia ta metody zabezpechennia [Economic security of the enterprise: properties, strategy and methods of support]
O Orlyk
Ekonomichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky, 176-182, 2014
142014
PROVIDING FACTORS AND MAIN FEATURES OF ECONOMIC SECURITY
OV Orlyk
Modern problems of regional development : Collection of scientific articles …, 2014
14*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20