Oksana Orlyk ; Орлик Оксана Владимировна
Oksana Orlyk ; Орлик Оксана Владимировна
Odessa national economic university ; Одесский национальный экономический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення
ОВ Орлик
Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна …, 2014
43*2014
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Удосконалення принципів та методів інформаційного забезпечення …, 2014
292014
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр., 250-257, 2014
292014
Інформаційні системи в сфері управління організацією
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр., 188-191, 2002
292002
Сучасні інформаційні технології в системі управління підприємством
ОВ Орлик, ОГ Єсіна
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр., 293-296, 2002
282002
Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові
ОВ Орлик, OV Orlyk, ОВ Орлик
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 2 (19), 222-232, 2015
262015
Інформаційні системи як стратегічній засіб розвитку фірми
ОВ Орлик
Вісник соціально-економічних досліджень, 386-390, 2001
262001
Методи управління фінансово-економічною безпекою
ОВ Орлик
Сборник научных трудов SWorld 28 (1), 37-41, 2014
202014
FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND PRINCIPLES OF ITS PROVISION
OV Orlyk
Economics and management: theory and practice: collection of scientific …, 2014
18*2014
Финансово-экономическая безопасность предприятия и принципы ее обеспечения
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
SWG imex GmbH, 2014
182014
Інформаційні системи в економіці
ВМ Буй
Гармонізація суспільства–новітній напрямок розвитку держави: Всеукр. наук …, 2014
17*2014
Аналіз факторів впливу на економічну безпеку підприємств та методи захисту від загроз і нейтралізації їх наслідків
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
Тренди та інновації в сучасній економіці : Колективна монографія / За ред. О …, 2015
152015
Фінансово-економічна безпека підприємства та підходи до її забезпечення
ОВ Орлик
Інформаційна та економічна безпека : матеріали Міжнародної наук.-практ …, 2014
152014
КЕЙС-МЕТОДІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ВНЗ
ОВ Орлик
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. Випуск …, 2012
152012
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: vlastyvosti, stratehiia ta metody zabezpechennia [Economic security of the enterprise: properties, strategy and methods of providing]
OV Orlyk
Ekonomichna bezpeka v umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky–Economic …, 2013
122013
PROVIDING FACTORS AND MAIN FEATURES OF ECONOMIC SECURITY
OV Orlyk
Modern problems of regional development : Collection of scientific articles …, 2014
11*2014
Напрямки формування надійної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
ОВ Орлик
ББК 65.9 (4Укр)-2я43 С69, 306, 2014
112014
ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОВ Орлик
Modern problems of regional development : Collection of scientific articles …, 2014
102014
THE MECHANISM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF AN ENERPRISE AND ITS MAIN COMPONENTS
OV Orlyk
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (19), 222-232, 2015
92015
Mekhanizm upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva ta yoho osnovni skladovi [Mechanism of management of financial and economic security of the company and …
OV Orlyk
Finansovo-kredytna diyalnist: problemy teoriyi ta praktyky–Financial and …, 2015
92015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20