Підписатись
Софія Вікторівна Кудряшова
Софія Вікторівна Кудряшова
ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
Підтверджена електронна адреса в hniise.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про предмет і об’єкт судової економічної експертизи
ОВ Хомутенко, CВ Кудряшова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 553-561, 2010
202010
Факторы, определяющие профессиональную компетентность судебного эксперта
АН Горецкая, СВ Кудряшова
12015
Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність галузі сільського господарства
СВ Кудряшова, ОМ Таран
Бізнес Інформ, C. 138–143., 2021
2021
Поняття та оцінка ризиків галузі сільського господарства
СВ Кудряшова, ОМ Таран
Матеріали І Міжнародної підсумкової науково-практичної конференції …, 2020
2020
Теоретичні основи побудови системи ризикозахищеності галузі сільського господарства
СВ Кудряшова
Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2020
2020
Стратегічні аспекти розвитку агропромислового комплексу України
С Кудряшова
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в …, 2019
2019
Джерела виникнення ризиків в галузі сільського господарства
СВ Кудряшова
Матеріали підсумкової науково-практичної конференції професорсько …, 2019
2019
Трансформування поняття та оцінка рейдерства в іноземних джерелах
СВ Кудряшова
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «РЕФОРМА …, 2019
2019
FORMATION OF THE COUNTERACTION AGAINST RAIDING AND UNFRIENDLY TAKEOVERS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES / Формування процесу протидії рейдерству та недружнім поглинанням …
S Kudryashova, СВ Кудряшова
Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», 85-89, 2019
2019
Формування системи ризикозахищеності галузі сільського господарства
СВ Кудряшова, ОМ Таран
Вісник ХНАУ 1 (4), 348-361, 2019
2019
Некоторые аспекты менеджмента качества судебной экономической экспертизы
СВ Кудряшова, ОВ Анищенко
Сборник материалов Международной научно-практической конференции …, 2018
2018
Модели управления в системе учреждений судебных экспертиз с позиции научного менеджмента
СВ Кудряшова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 190-196, 2016
2016
Про поняття та структуру експертної економічної інформації
СВ Кудряшова, ОВ Хомутенко
Сучасні проблеми розвитку судової експертизи: зб.матеріалів засід. "круглого …, 2010
2010
Межі компетенції експерта-економіста при проведенні досліджень господарських операцій, визнаних податковими органами нікчемними правочинами
СВ Кудряшова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 496-500, 2009
2009
Експертне дослідження операцій із звичайними цінами
СВ Кудряшова
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 547-551, 2008
2008
Государственное регулирование экономики и эффективность предпринимательской деятельности
С Кудряшова, В Верлока
Міжнародна наукова конференція "Розвиток підприємницької діяльності на …, 2003
2003
ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
СВ Кудряшова
Рекомендовано Вченою радою Інституту міжнародних відносин Східноукраїнського …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17