Підписатись
Олена Кіндрат | Kіndrat Olena
Олена Кіндрат | Kіndrat Olena
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ecotourism and sustainable development. Prospects for Ukraine
TV Kalaitan, VV Stybel, BV Gutyj, OY Hrymak, LP Kushnir, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (1), 373-383, 2021
162021
Інформаційна база та джерела аналізу і оцінки фінансово-економічного стану підприємства
ОВ Кіндрат
Зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Ефективність державного …, 2012
142012
Інформаційна база та джерела аналізу і оцінки фінансово-економічного стану підприємства
ОМ Кіндрат
Ефективність державного управління, 462-466, 2012
142012
Фінансова стійкість – компонентна складова комплексної характеристики фінансового стану підприємства
ОВ Кіндрат
Науковий вісник НЛТУ України, 216-222, 2011
82011
Фінансова стійкість–компонентна складова комплексної характеристики фінансового стану підприємства
ОВ Кіндрат
Науковий вісник НЛТУ України 21 (14), 216-222, 2011
82011
Особливості розвитку торговельних мереж у конкурентному середовищі
НГ Міценко, ЛЛ Бойко
Науковий вісник НЛТУ України 20 (8), 216-220, 2010
62010
Сучасні інформаційні технології–найперспективніша інвестиція у розвиток підприємства
OV Kindrat
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
52016
Моделювання фінансово-економічної стійкості торговельних підприємств
Т Кореніцина
Економічний аналіз, 286-291, 2012
32012
Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного механізму державного регулювання економічного зростання економіки України
КБІ Кіндрат О.В., Дубовой О.Ф.
Науковий вісник НЛТУ України, 168-176, 2010
32010
Методика визначення тенденцій економічного розвитку України та чинники, що на них впливають
КБІ Кіндрат О.В., Дубовой О.Ф.
Науковий вісник НЛТУ України, 155-161, 2010
32010
ECONOMETRIC MODELING OF THE IMPACT OF EQUITY AND LOAN CAPITAL TO INCREASE INCOME FROM SALES
VI Yeleyko, OV Kindrat
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (2 …, 2016
22016
Сутність та зміст поняття «фінансовий стан підприємства»
ОВ Кіндрат
Науковий вісник НЛТУ України, 207-211, 2011
22011
Агротуризм як один зі шляхів розвитку підприємництва на сільських територіях
ОЯ Гримак, МВ Вовк, ОВ Кіндрат
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
12019
Оцінювання впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ на стійкість фінансово-економічного стану підприємств
ОВ Кіндрат
Актуальні проблеми економіки, 140-149, 2017
12017
Modern information technology–a promising investment in the development of the enterprise
OV Kindrat
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (2 …, 2016
12016
Вплив чинників інституційного середовища на механізм державного регулювання динаміки економічного зростання
КБІ Кіндрат О. В., Дубовой О.Ф.
Науковий вісник НЛТУ України, 212-216, 2010
12010
AGILE-МЕТОДИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТА ПРОДУКТИВНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ IT-ПРОДУКТУ
ОВ Кіндрат, ГІ Дутка
Scientific notes of Lviv University of Business and Law 28, 149-157, 2021
2021
Information systems and technologies in the business process management
MV Vovk, OV Kindrat, OY Hrymak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
Agrotourism as one of the ways to develop entrepreneurship in rural areas
OY Hrymak, MV Vovk, OV Kindrat
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Technology of management of economic potential of the enterprise
MV Vovk, OV Kindrat, IB Franchuk
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20