Підписатись
Немченко Тетяна Анатоліївна
Немченко Тетяна Анатоліївна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі аспекти корпоративної культури організації
АО Чернишова, ТА Немченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
772010
Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону
ТА Немченко, ОВ Сторожук
Вісник Хмельницького національного Університету 1 (3), 72-76, 2015
6*2015
Prospects for development of labour potential of industrial cluster on the basis of social responsibility.
NTB Levchenko O.M., Nemchenko T.A..
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their …, 2019
3*2019
Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування
ОВ Сторожук, ТА Немченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 138-143, 2014
32014
Інноваційна складова розвитку трудового потенціалу машинобудівної галузі України
ТА Немченко, ОВ Сторожук
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
32013
Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі
T Nemchenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
32013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять із дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці …
ОО Олійник
22015
Організаційно-економічні передумови соціального розвитку трудового потенціалу в Україні
ТА Немченко
ЦНТУ, 2020
12020
Формування механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах активізації інноваційних процесів: теоретико-методичний аспект
ОМ Левченко, ТА Немченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
12020
Передумови забезпечення соціального розвиткутрудового потенціалу України: міжнародний аспект
ТА Немченко
ХНУ, 2020
12020
Соціальний розвиток трудового потенціалу як ключовий фактор забезпечення розвитку національної економіки вумовах євроінтеграції
ТА Немченко
Національний університет «Полтавськаполітехніка імені Юрія Кондратюка», 2020
12020
Соціальна відповідальність як детермінанта подолання сучасної системної кризи суспільного розвитку України
ТБ Немченко, ТА Немченко
РВЛ ЦНТУ, 2020
12020
Соціально-економічні суперечності результатів моніторингу корпоративної соціальної відповідальності бізнес-організацій
ТБ Немченко, ТА Немченко
ЦФЕНД, 2019
12019
Складові механізму державного регулювання трудового потенціалу промисловості України
ТБ Немченко, ТА Немченко
Молодий вчений, 343-349, 2019
12019
Поліпшення використання трудового потенціалу підприємств машинобудування
T Nemchenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Деякі пропозиції щодо розвитку трудового потенціалу підприємств сільськогосподарського машинобудування України
T Nemchenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
12012
Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій
ОМ Левченко, ТА Немченко
Ексклюзив-Систем, 2021
2021
Філософське осмислення трансформації маркетингового менеджменту підприємства в умовах переходу до мережевої економіки
ТБ Немченко, ВА Липчанський, ТА Немченко
2021
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ТА Немченко
Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства, 142, 2021
2021
Nemchenko Tetiana
ТА Немченко
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20