Підписатись
Немченко Тетяна Анатоліївна
Немченко Тетяна Анатоліївна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Деякі аспекти корпоративної культури організації
АО Чернишова, ТА Немченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
1092010
Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій
ОМ Левченко, ТА Немченко
Ексклюзив-Систем, 2021
62021
Оцінка відповідності людського потенціалу потребам розвитку регіону
ТА Немченко, ОВ Сторожук
Вісник Хмельницького національного Університету 1 (3), 72-76, 2015
5*2015
Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
ОМ Левченко, ІО Андрощук, ТА Немченко
ЦНТУ, 2022
42022
Мотиваційні чинники розвитку трудового потенціалу підприємств машинобудування
ОВ Сторожук, ТА Немченко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 138-143, 2014
42014
Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі
T Nemchenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
42013
Ефективні бізнес-комунікації як стратегічна складова управління ризиками підприємства
О Сторожук, Т Немченко, О Заярнюк
Економіка та суспільство, 2023
32023
Modeling of the Assessment System of the Main Risks of Investing in Engineering Enterprises in the Conditions of the Development of the Knowledge Economy.
V Panchenko, M Rushchyshyn, T Nemchenko, T Shtets, A Kalinin
International Journal of Safety & Security Engineering 12 (5), 2022
32022
Prospects for development of labour potential of industrial cluster on the basis of social responsibility.
NTB Levchenko O.M., Nemchenko T.A..
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their …, 2019
3*2019
Інноваційна складова розвитку трудового потенціалу машинобудівної галузі України
ТА Немченко, ОВ Сторожук
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
32013
Забезпечення академічної доброчесності в контексті розвитку штучного інтелекту
Т Немченко, О Сторожук, К Щербина
Наука і техніка сьогодні, 2024
22024
Захист комерційної таємниці в контексті стратегічного управління економічною безпекою організації в умовах цифровізації економіки
ОМ Левченко, АО Левченко, ТА Немченко
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки: зб. наук. пр, 20-30, 2021
22021
Організаційно-економічні передумови соціального розвитку трудового потенціалу в Україні
ТА Немченко
ЦНТУ, 2020
22020
Оцінка можливостей лінійно-функціональної організаційної структури управління підприємством в ринкових умовах
ВВ Баранов, ТА Немченко
КНТУ, 2010
22010
Академічна доброчесність в умовах розвитку штучного інтелекту та цифрових технологій
ТА Немченко
СЕКЦІЯ 1. ОСВІТНІ РЕФОРМИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ, 156, 2023
12023
Стратегічне управління підприємством сфери послуг в умовах діджиталізації
І Кухарішін, Т Немченко
НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ, 115, 2023
12023
Формування механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах активізації інноваційних процесів: теоретико-методичний аспект
ОМ Левченко, ТА Немченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
12020
Передумови забезпечення соціального розвиткутрудового потенціалу України: міжнародний аспект
ТА Немченко
ХНУ, 2020
12020
Соціальний розвиток трудового потенціалу як ключовий фактор забезпечення розвитку національної економіки вумовах євроінтеграції
ТА Немченко
Національний університет «Полтавськаполітехніка імені Юрія Кондратюка», 2020
12020
Соціальна відповідальність як детермінанта подолання сучасної системної кризи суспільного розвитку України
ТБ Немченко, ТА Немченко
РВЛ ЦНТУ, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20