Соляр Вікторія Василівна
Соляр Вікторія Василівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Verified email at hnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 2005
442005
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область: Монографія
ВВ Соляр, ІФ Прокопенко
К.: Знання України, 2009, 2009
17*2009
Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону
ВВ Соляр
Регіональна економіка, 200-207, 2012
72012
Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону
ВВ Соляр, А Долбіна
Економічна теорія: актуальні теоретичні та прикладні проблеми: Матеріали …, 2012
42012
Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку
ВВ Соляр
Актуальні проблем економіки, 189-193, 2011
42011
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ КРА НИ
ВВ Соляр
Вісник Дніпропетровського університету: наук. журнал. – Серія: економіка 19 …, 2011
4*2011
Сучасні методики визначення стану і розвитку об’єктів інфраструктури регіону
ВВ Соляр
Бізнес Інформ: наук. журнал, 24-27, 2011
2*2011
Развитие социальной инфраструктуры в рамках концепции устойчивого развития регион
ВВ Соляр
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць 2 (Вип. 265), 547-552, 2010
22010
Концепція інфраструктури в постіндустріальній економіці
ВВ Соляр
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць, 299-306, 2010
2*2010
Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів
ІФ Прокопенко, ДО Гончаров, АО Гура, ТГ Гуцан, ОО Зеленько, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид-во ФОП Іванченко ІС, 2018
12018
Формування людського капіталу в освітньому середовищі: світоглядний аспект
ВІ Ганін, НВ Ганіна, ВВ Соляр, ВИ Ганин, НВ Ганина
Мукачівський державний університет, Закарпатська область, 2017
12017
Стан і напрями розвитку малого бізнесу в Україні з позицій укріплення конкурентоспроможності економіки
ВВ Соляр
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї
ОМ Бандурка, ІО Бандурка, ВО Брижик, ВМ Бондаровська, ТІ Бугаєць, ...
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», 2013
12013
Аналіз формування ділової культури організації ( на прикладі ВАТ «Концерн Енергоміра»)
ВВ Соляр
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
12010
Аналіз формування ділової культури організації (на прикладі ВАТ Концерн ЕНЕРГОМІРА)
ВВ Соляр
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
12010
Національна конкурентоспроможність: діалектика концепцій
ВВ Соляр
Open Science Laboratory, 2020
2020
Управління витратами за центрами відповідальності і його вплив на ефективність діяльності підприємства
ВВ Соляр, ЕС Андреасян
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2020
2020
Обг'рунтування предметної області освітньої програми й міждисциплінарних зв'язків освітніх компонентів
ВВ Соляр
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2020
2020
Економіка, управління та право: освітньо-професійна траєкторія навчання
ОВ Мельникова, ЮО Олійник, ІВ Осьмірко, ІФ Прокопенко, ...
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2020
2020
Управління кредитним продуктом банку в сучасних умовах конкурентного середовища
ОО Заболотна, ВВ Соляр, ОА Заболотная
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20