Соляр Вікторія Василівна
Соляр Вікторія Василівна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 2005
432005
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область: Монографія
ВВ Соляр, ІФ Прокопенко
К.: Знання України, 2009, 2009
17*2009
Обґрунтування перспективних напрямів розвитку соціальної інфраструктури регіону
ВВ Соляр
Регіональна економіка, 200-207, 2012
82012
Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону
ВВ Соляр, А Долбіна
Економічна теорія: актуальні теоретичні та прикладні проблеми: Матеріали …, 2012
42012
Пріоритетні напрями державної підтримки інфраструктури регіону в контексті концепції сталого розвитку
ВВ Соляр
Актуальні проблем економіки, 189-193, 2011
42011
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНАХ КРА НИ
ВВ Соляр
Вісник Дніпропетровського університету: наук. журнал. – Серія: економіка 19 …, 2011
4*2011
Сучасні методики визначення стану і розвитку об’єктів інфраструктури регіону
ВВ Соляр
Бізнес Інформ: наук. журнал, 24-27, 2011
2*2011
Аналіз формування ділової культури організації ( на прикладі ВАТ «Концерн Енергоміра»)
ВВ Соляр
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
22010
Развитие социальной инфраструктуры в рамках концепции устойчивого развития регион
ВВ Соляр
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць 2 (Вип. 265), 547-552, 2010
22010
Концепція інфраструктури в постіндустріальній економіці
ВВ Соляр
Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць, 299-306, 2010
2*2010
Аналіз формування ділової культури організації (на прикладі ВАТ Концерн ЕНЕРГОМІРА)
ВВ Соляр
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2010
22010
Пріоритетні напрями розвитку національної економіки України в контексті глобалізаційних викликів
ІФ Прокопенко, ДО Гончаров, АО Гура, ТГ Гуцан, ОО Зеленько, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид-во ФОП Іванченко ІС, 2018
12018
Формування людського капіталу в освітньому середовищі: світоглядний аспект
ВІ Ганін, НВ Ганіна, ВВ Соляр, ВИ Ганин, НВ Ганина
Мукачівський державний університет, Закарпатська область, 2017
12017
Стратегічні основи формування цінової стабільності та конкурентного середовища: концептуальний підхід
ВІ Ганін, ВВ Соляр
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
12016
Стан і напрями розвитку малого бізнесу в Україні з позицій укріплення конкурентоспроможності економіки
ВВ Соляр
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
Соціальна і корекційна робота з особами, які вчинили насильство в сім’ї
ОМ Бандурка, ІО Бандурка, ВО Брижик, ВМ Бондаровська, ТІ Бугаєць, ...
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна», 2013
12013
Ключові інститути-новатори економічних перетворень
ВВ Соляр, Л Радченко
Галицький економічний вісник 69 (2), 50-61, 2021
2021
Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарної курсової роботи з управлінської економіки
ЛП Радченко, ВВ Соляр
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Виробнича практика в організаціях та установах виробничої і невиробничої сфери
ІФ Прокопенко, ВВ Соляр, ИФ Прокопенко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
Регіональна економіка: тренінг-курс
ВВ Соляр, ОВ Анісімова, ОВ Анисимова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20